Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) wing wall [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aleta f
(ES) aleta f
(EN) Winkler half-indefinite massif [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) massís semiindefinit de Winkler m
(ES) macizo semiindefinido de Winkler
(EN) Winston concentrator [Energies]
sin. compound parabolic concentrator
(CA) concentrador parabòlic compost m; concentrador Winston
(ES) concentrador parabólico compuesto; concentrador Winston
(FR) concentrateur cylindrique idéal; concentrateur parabolique composé; concentrateur Winston
Concentrador format per dos reflectors en forma de cilindre parabòlic units longitudinalment, que tenen els focus respectius localitzats en els punts extrems de la superfície concentradora oposada, de manera que tota la radiació convergeix finalment en l'absorbidor, situat en la unió dels dos segments parabòlics.
(EN) winter monsoon [Ciències de la Terra]
(CA) monsó d'hivern m
(ES) monzón de invierno
(FR) mousson d'hiver
Monsó que bufa durant l'hivern des de la terra cap al mar.
(EN) WIRA tester [Enginyeria tèxtil]
(CA) regularímetre WIRA m
(ES) regularímetro WIRA
(FR) régularimètre WIRA
(DE) WIRA-Prüfer
Regularímetre que mesura la regularitat de les napes.
(EN) wire [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) filferro m
(ES) alambre
(EN) wire bridge [Física]
(CA) pont de fil n m
(ES) puente de hilo
(FR) pont de fil
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) wire chamber [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) cambra de fils f
(ES) cámara de hilos
(EN) wire chamber [Física]
(CA) cambra de fils n f
(ES) cámara de hilos
(FR) chambre à fils
Detector de partícules consistent en un recinte amb una xarxa de fils disposats paral·lelament entre dues plaques i a un potencial elèctric alt respecte a aquestes plaques.
(EN) wire lens [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) lent de fils f
(ES) lente de hilos
(EN) wireless [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sense fil adj
(ES) inalámbrico / inalámbrica
(FR) sans fil
(EN) wireless application protocol [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WAP [sigla]
(CA) protocol d'aplicació sense fil m; WAP [sigla]
(ES) protocolo de aplicación inalámbrica; WAP [sigla]
(FR) protocole d'application sans fil; protocole WAP
(EN) wireless local loop [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WLL [sigla]
(CA) bucle d'abonat sense fil m; WLL [sigla]
(ES) bucle de abonado inalámbrico; WLL [sigla]
(EN) wireless telegraph [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telègraf sense fil m
(ES) telégrafo sin hilos
(EN) wireless telephone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. cordless telephone
(CA) telèfon sense fil m
(ES) teléfono inalámbrico
(FR) téléphone sans fil
(EN) witch of Agnesi [Matemàtiques i estadística]
(CA) bruixa d'Agnesi f; versiera
(ES) bruja de Agnesi
(EN) withdrawal kanban [Economia i organització d'empreses]
sin. conveyance kanban; transport kanban
(CA) kanban de transport m
(ES) kanban de transporte
(FR) kanban de transport
(EN) withdrawal use [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ús consumptiu de l'aigua m
(ES) uso consuntivo del agua
(EN) WLAN [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) WLAN f
(ES) WLAN
(EN) WLL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. wireless local loop
(CA) bucle d'abonat sense fil m; WLL [sigla]
(ES) bucle de abonado inalámbrico; WLL [sigla]