Llistat alfabètic

S'han trobat 611 resultats.

(EN) writ [Economia i organització d'empreses]
(CA) querella f
(ES) querella
(FR) plainte
(EN) write cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cicle d'escriptura m
(ES) ciclo de escritura
(EN) write-off [Economia i organització d'empreses]
(CA) condonació f
(ES) condonación
(FR) remise
(EN) wrong-direction running [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) circulació a contravia f
(ES) circulación a contravía
(EN) Wronskian [Matemàtiques i estadística]
(CA) wronskià -ana adj
(ES) wronskiano
(FR) wronskien
(EN) WSS process [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) procés estacionari en senti ampli m
(ES) proceso estacionario en sentido amplio
(EN) WUE [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. efficient water use; water use efficiency
(CA) eficiència en l'ús de l'aigua
(EN) WWTP [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. wastewater treatment plant
(CA) depuradora f; EDAR [sigla]; estació depuradora d'aigües residuals
(ES) depuradora; EDAR [sigla]; estación depuradora de aguas residuales
(EN) WWW [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. the web; W3; world wide web
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(ES) gran telaraña mundial; W3; Web; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(EN) WWW [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. World Wide Web
(CA) W3 [sigla]; web m; WWW [sigla]
(ES) web f; WWW [sigla]
(EN) www directory [Economia i organització d'empreses]
sin. world wide web directory
(CA) directori de la world wide web m
(ES) directorio de la world wide web
(FR) répertoire de la WWW