Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) wrist reference point [Enginyeria industrial]
(CA) punt de referència del puny m
(ES) punto de referencia de la muñeca
(FR) point de référence du poignet
Punt d'intersecció dels dos primers eixos secundaris o, si no n'hi ha, punt definit sobre el primer eix secundari.
(EN) writ [Economia i organització d'empreses]
(CA) querella f
(ES) querella
(FR) plainte
(EN) write cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cicle d'escriptura m
(ES) ciclo de escritura
(EN) write-off [Economia i organització d'empreses]
(CA) condonació f
(ES) condonación
(FR) remise
(EN) wrong-direction running [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) circulació a contravia f
(ES) circulación a contravía
(EN) Wronskian [Matemàtiques i estadística]
(CA) wronskià -ana adj
(ES) wronskiano
(FR) wronskien
(EN) WSS process [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) procés estacionari en senti ampli m
(ES) proceso estacionario en sentido amplio
(EN) WUE [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. efficient water use; water use efficiency
(CA) eficiència en l'ús de l'aigua
(EN) WWTP [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. wastewater treatment plant
(CA) depuradora f; EDAR [sigla]; estació depuradora d'aigües residuals
(ES) depuradora; EDAR [sigla]; estación depuradora de aguas residuales
(EN) WWW [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. the web; W3; world wide web
(CA) gran teranyina mundial; W3; web; world wide web f; WWW [sigla]
(ES) gran telaraña mundial; W3; Web; world wide web; WWW [sigla]
(FR) la Toile
(EN) WWW [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. World Wide Web
(CA) W3 [sigla]; web m; WWW [sigla]
(ES) web f; WWW [sigla]
(EN) www directory [Economia i organització d'empreses]
sin. world wide web directory
(CA) directori de la world wide web m
(ES) directorio de la world wide web
(FR) répertoire de la WWW