Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) water law [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llei d'aigües f
(ES) ley de aguas
(EN) water level oscillation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. mass oscillation
(CA) oscil·lació de massa f
(ES) oscilación de masa
(EN) water line [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) línia de flotació f; línia de surada
(ES) línea de flotación
(EN) water load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. hydrostatic push
(CA) empenta hidrostàtica f
(ES) empuje hidrostático
(EN) water need [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) necessitats d'aigua f pl
(ES) necesidades de agua
(EN) water of crystallisation [Enginyeria química]
(CA) aigua de cristal·lització
(ES) agua de cristalización; water of crystallization
Aigua que forma part de la xarxa cristal·lina d'un compost, que té una proporció definida en la fórmula estequiomètrica corresponent.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) water plane [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pla de flotació m
(ES) plano de flotación
(EN) water quality [Termes de recerca UPC]
(CA) qualitat de l'aigua
(ES) calidad del agua
(EN) water reclamation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) regeneració d'aigua f
(ES) regeneración de agua f
(EN) water repellant [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) hidrofugant m
(ES) hidrofugante
(EN) water resources [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. hydraulic resources
(CA) recursos hidràulics m pl; recursos hídrics
(ES) recursos hidráulicos m pl; recursos hídricos
(EN) water reuse [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) reutilització d'aigua f
(ES) reutilización de agua
(EN) water softening [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estovament d'aigua m
(ES) ablandamiento de agua
(EN) water solar collector [Energies]
(CA) captador solar d'aigua m
(ES) captador solar de agua
(FR) capteur solaire à eau
Captador solar que utilitza l'aigua com a termòfor.
(EN) water stabilization [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estabilització d'aigua f
(ES) estabilización de agua
(EN) water supply [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abastament d'aigua m
(ES) abastecimiento de agua
(EN) water supply network [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) xarxa d'abastament f; xarxa de distribució
(ES) red de abastecimiento
(EN) water table [Ciències de la Terra]
sin. ground water surface
(CA) capa freàtica f; nivell freàtic
(ES) capa freática; nivel freático
(FR) nappe phréatique; niveau phréatique
(EN) water treatment [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) potabilització f
(ES) potabilización
(EN) water treatment plant [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. filtration plant
(CA) estació de tractament d'aigua potable f; ETAP [sigla]; potabilitzadora
(ES) estación de tratamiento de agua potable; ETAP [sigla]; potabilizadora
(FR) WTP [sigla]