Llistat alfabètic

S'han trobat 77 resultats.

(EN) Z boson [Física]
sin. intermediate vector boson
(CA) bosó vectorial intermediari; bosó Z n m
(ES) bosón intermedio; bosón vectorial intermedio; bosón Z
(FR) boson intermédiaire; boson Z
Bosó de gauge de les interaccions febles, juntament amb els bosons W±, elèctricament neutre, de spin 1 i amb una massa de 98,187 6 (21) GeV/c2.
(EN) Z parameters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paràmetres Z m pl
(ES) parámetros Z
(EN) Z-transform [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transformada Z f
(ES) transformada Z
(EN) Z-twisted yarn [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil de torsió Z m
(ES) hilo con torsión Z
(FR) fil à torsion Z
(DE) Z-Draht-Garn
Fil amb torsió a la dreta perquè les espires tenen la direcció del traç central de la lletra Z.
(EN) zebi [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) zebi
(ES) zebi
Zi (símbol)
Nota:Prefix binari per crear múltiples binaris, és a dir, en base 2.
(EN) Zeeman effect [Enginyeria química]
(CA) efecte Zeeman m
(ES) efecto Zeeman
(EN) Zeeman effect [Física]
(CA) efecte Zeeman n m
(ES) efecto Zeeman
(FR) effet Zeeman
(EN) Zener diode [Energies]
(CA) díode Zener m
(ES) diodo Zener
(FR) diode Zener
Díode que es basa en l'efecte Zener i que té la propietat de permetre el pas del corrent elèctric en el sentit càtode-ànode.
(EN) Zener diode [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) díode Zener m
(ES) diodo Zener
(FR) diode Zener
(EN) Zener diode [Física]
(CA) díode Zener n m
(ES) diodo Zener
(FR) diode Zener
(EN) Zener effect [Energies]
(CA) efecte Zener m
(ES) efecto Zener
(FR) effet Zener
Fenomen que consisteix en l'augment sobtat del corrent invers d'un díode de junció pn quan la tensió inversa sobrepassa un valor fix característic del díode.
(EN) Zener effect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) efecte Zener m
(ES) efecto Zener
(EN) Zener voltage [Energies]
sin. breakdown voltage
(CA) tensió de ruptura f; tensió de Zener
(ES) tensión de ruptura; tensión de Zener
(FR) tension de rupture; tension de Zener
Valor de la tensió anòdica que provoca la ruptura d'una junció pn.
(EN) zenith [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) zenit m
(ES) cenit
(EN) zenith [Energies]
(CA) zenit m
(ES) cenit; zenith
(FR) zénith
Punt d'intersecció de l'hemisferi celest situat sobre un observador amb la vertical astronòmica del lloc geogràfic d'aquest observador.
(EN) zenith [Física]
(CA) zenit n m
(ES) cenit; cénit
(FR) zénith
Punt d'intersecció de la vertical de l'observador amb l'hemisferi celeste visible.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) zenith angle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. zenith distance
(CA) angle zenital m; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(EN) zenith angle [Energies]
sin. zenith distance
(CA) angle zenital f; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(FR) angle zénithale; distance zénithale
Angle comprès entre la recta que uneix el sol amb el punt considerat i la distància vertical al pla horitzontal d'aquest punt.
Nota: Angle complementari de l'altura solar.
(EN) zenith angle [Física]
sin. coaltitude; zenith distance
(CA) angle zenital; coaltura; distància zenital; distància zenital d'un astre
(ES) ángulo cenital; ángulo zenital; coaltura; distancia cenital; distancia zenital
(FR) angle zénithal; distance zénithale
(EN) zenith distance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. zenith angle
(CA) angle zenital m; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital