Comparteix:

Tarifes

Tarifes per al lloger d'espais al Campus Nord, UPC.

Aquestes tarifes estan vigents durant tot l'any 2023 i s'apliquen per a l'ús d'espais, equipaments i instal·lacions del Campus Nord.

 

Sales de Presentacions

Sala

Edifici

Capacitat

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Auditori (1) (2)

Vèrtex

477 persones

3.111,00 €

4.675,00 €

Sala d’Actes

Vèrtex

160 persones

1.171,00 €

1.749,00 €

Sala Polivalent

A3


212,00 €

424,00 €

Aula Màster

A3

132 persones

1.171,00 €

1.749,00 €

Sala Àgora

C3

100 persones

493,00 €

742,00 €

(1) Cabines de traducció simultània no incloses en el preu

(2) Inclou una persona tècnica en audiovisuals, només en dies laborables

Equips gravació i videoconferència i el seu servei tècnic (consultar preus)

Sales de reunions

Sala

Edifici

Capacitat

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Sala del Llac

R

24 persones

307,00 €

461,00 €

Sala de Juntes

R

64 persones

461,00 €

684,00 €

Biblioteca

R

18 persones

207,00 €

318,00 €

Saleta

R

8 persones

154,00 €

228,00 €

Sala Piano

R

18 persones

175,00 €

260,00 €

Aules

Sala

Edifici

Capacitat

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Tarifa hores

VS208 i VS217

Vèrtex

60 persones

286,00 €

429,00 €

57,00 €

VS207

Vèrtex

14 persones

164,00 €

244,00 €

34,00 €

Informàtiques

Vèrtex

Fins a 10 PC's

392,00 €

588,00 €

81,00 €

Vèrtex

De 11 a 20 PC's 657,00 € 986,00 € 134,00 €

Aules tipus A

Aularis

101 a 150 persones

482,00 €

721,00 €

96,00 €

Aules tipus B

Aularis

51 a 100 persones

329,00 €

493,00 €

66,00 €

Aules tipus C

Aularis/Vèrtex

0 a 50 persones

217,00 €

329,00 €

45,00 €

Espais Exteriors

Espai

Edifici

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Dies successius

Jardins

TG/Vèrtex

424,00 €

848,00 €

424,00 €

Plaça Congressos

Campus

482,00 €

657,00 €

482,00 €

Altres espais (cada 100m2)

Campus

164,00 €

244,00 €

164,00 €

Si es requereix la presència de personal tècnic, de seguretat, logístic o de neteja fora de l'horari laboral, es facturarà apart.

Repercussió costos de personal

 

Laborables

Dissabtes i festius (2)

Personal tècnic TIC

60 €/hora

90 €/hora

Personal suport tècnic (1)

50 €/hora

70 €/hora

Personal suport logístic (1)

40 €/hora

55 €/hora

Personal de seguretat

35 €/hora

45 €/hora

Personal de neteja

30 €/hora

40 €/hora

(1) Mínim dues hores

(2) Es consideraran no laborables, els dissabtes, diumenges, els dies que marca el calendari de festes locals i els períodes de baixa ocupació (estiu, Setmana Santa, Nadal,etc.) establerts pel Consell de Govern de la UPC.

IVA NO INCLÒS