Vés al contingut (premeu Retorn)

RD 1493/2011 (Cotització Seguretat Social)

El divendres 28 de juny es va publicar al BOE la Sentència del Tribunal Suprem  de 21 de maig de 2013, per la qual s’anul.la el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.


La Disposició Addicional Primera del RD derogat exonerava de l’obligació de cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social pels estudiants que realitzessin pràctiques incloses en el seu àmbit d’aplicació.

Per tant, us comuniquem que, en qualitat d’empresaris, tal com explicita l’article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual  es regulen els termes i les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, esteu obligats a incloure, a partir del dia 1 de juliol de 2013,  als estudiants que tenen formalitzat/s convenis de cooperació educativa, al Règim General de la Seguretat Social.MARC LEGAL
Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació. 

(Versió catalana)

(versió pdf) BOE, núm. 259
27.10.2011
Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre por el cual se regulan los términos y condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.
(Versión castellana)
(versión pdf)

Sentència del Tribunal Suprem  de 21 de maig de 2013, per la qual s’anul.la el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

(versión pdf) BOE, núm. 154 28.06.2013

  • A continuació us annexem un document amb els aspectes més rellevants, i que us seran d'utilitat, pel que fa a la gestió i tràmits a fer a la TGSS.(fitxer pdf)
    Procediment per incloure els estudiants que estan fent convenis de cooperació educativa en el règim general de la Seguretat social:
  1. L'estudiant ha d'afiliar-se a la Seguretat Social, sempre i quan no estigui donat d'alta anteriorment.  Si l'estudiant estava en la Cartilla de la Seguretat Social amb els pares, no és vàlid.
  2. L'empresa ha de sol·licitar via Sistema RED, un nou codi de cotització.
  3. L'empresa ha de vincular a aquest nou codi de cotització els estudiants.  El pagament de les cotitzacions s'haurà de fer atenent les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
  • Us adjuntem el link al butlletí 27/2011 del Sistema RED del mes d'octubre, en el qual s'explica el procediment.
  • Relació de les administracions de la TGSS on s'han de d'adreçar els estudiants, segons el codi postal de residència, per sol·licitar el número d'afiliació a la Seguretat Social, així com la subscripció al conveni especial amb la TGSS.   (fitxer pdf)
  • Dìptic Informatiu de la Seguretat Social (fitxer pdf)
  • Nota Informativa de la Tresoreria General de la Seguretat Social (20.11.2011) (fitxer pdf)