Comparteix:

Procediment / Procedimiento general


Accede a la versión en castellano del documento

 

 **Imatge navegable des del PC, clica en els diferents apartats per a ampliar la informació. Si accedeixes des del telèfon mòbil trobaràs la informació a la part inferior de la pàgina**

Accés a la borsa de pràctiques

  • Les empreses es registren a la borsa de pràctiques de cada escola y publiquen les ofertes de pràctiques que tenen disponibles. 
  • L'estudiantat accedeix a la borsa de pràctiques del seu centre docent, actualitza el seu perfil i escull el tipus de pràctiques que vol fer (curriculars o extracurriculars), i cerquen, d'entre les ofertes publicades, aquella o aquelles que més s'ajustin als seus interessos per presentar la seva candidatura.  

Documentació complementària

 

 

Documentació complementària 

 

Què és el projecte formatiu?

El projecte formatiu concreta la realització de cada pràctica individual, ja sigui curricular o extracurricular, i ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar, tot considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques de l'ensenyament en què l'estudiantat estigui matriculat. A més, serveix per garantitzar que les tasques a realitzar estan relacionades i s'adeqüen als estudis de l'estudiantat i que contribuiran en el seu desenvolupament acadèmic i professional. 

 

Documentació complementària

 

Què és el  conveni de cooperació educativa?

És el document que serveix per formalitzar les pràctiques acadèmiques externes i ha d'estar signat per estudiant/a, Universitat i empresa o institució d'acollida. A més, incorpora com annex el projecte formatiu i podria incloure annexos reguladors d'aspectes específics no contemplats en els models generals, sense que impliquin una modificació del document original, i sempre que totes les parts hi estiguin d'acord. 


Documentació complementària