Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC

Normativa reguladora acadèmica de pràctiques acadèmiques externes.