Saltar al contenido (pulsar Return)

Enlaces Centros Docentes

Facultat de Matemàtiques i Estadística. FME

foto mostra

Contacto: Jordi Quer Bosor
Teléfono: 93 401 72 89
Web: https://www.fme.upc.edu/universitat-empresa/ofertes/practiques-en-empreses
A/e: relacions.laborals.fme@(upc.edu)

linia

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. ETSAB

foto mostra

Contacto: Rosa Navarro  / Montserrat Rebollo
Teléfono: 93 401 63 37
Web: http://etsab.upc.edu/ca/practiques
A/e: cce.etsab@(upc.edu)

linia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. ETSEIAT

foto mostra

Contacto: David González Díez
Teléfono: 93 739 81 99
Web: http://www.etseiat.upc.edu/mon-laboral
A/e: practiques.etseiat@(upc.edu)

linia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. ETSETB

foto mostra

Contacto: Silvia Selva
Teléfono: 93 405 41 75
Web: http://www.etsetb.upc.edu/info_sobre/rel_empreses/Cooperacio_educativa.html
A/e: empreses@(etsetb.upc.edu)

linia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. ETSEIB

foto mostra

Contacto empresas: Isabel Calvo
Contacto estudiantado: Maite Fabregas
Teléfon: 93 401 58 56
Web: http://www.etseib.upc.edu/ca/informacio-academica/3013-practiques-externes
A/e: practiques.etseib@(upc.edu)

linia

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins Canals i Ports de Barcelona. ETSECCPB

foto mostra

Contacto: Roser Arisa
Teléfono: 93 401 72 05
Web: http://www.camins.upc.edu/universitat-empresa
A/e: convenis.camins@(upc.edu)

linia

Facultat d'Informàtica de Barcelona. FIB

foto mostra

Contacto: Pere Abraham Mengual
Teléfono: 93 405 41 83
Web: http://www.fib.upc.edu/fib/empresa.html
A/e: cce@(fib.upc.edu)

linia

Facultat de Nàutica de Barcelona. FNB

foto mostra

Contacto: Agustí Martín Mallofré / Ema García
Teléfono: 93 401 79 40
Web: http://www.fnb.upc.edu/?q=node/182
A/e: gestio.academica@(fnb.upc.edu)

linia

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. ETSAV

foto mostra

Contacto: Victor Segui Santana
Teléfono: 93 401 78 98
Web: http://etsav.upc.edu/
A/e: borsa@(etsav.upc.edu)

linia

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels. EETAC

foto mostra

Contacto: Silvia Ruiz Boque
Teléfono: 93 413 70 30
Web: http://epsc.upc.edu/ca/?q=node/155
A/e: epsc.practiques.empresa@(upc.edu)

linia

Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona. EPSEB

foto mostra

Contacto: Vicenç Gibert Armengol
Teléfono: 93 401 62 58
Web: http://www.epseb.upc.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=306
A/e: marta.del.rio-fontanals@(upc.edu)

linia

Escola d'Enginyeria de Terrassa. EET

foto mostra

Contacto: Núria Garrido Soriano
Teléfono: 93 739 86 39
Web: https://borsaconvenis.eet.up.edu
A/e: borsa@(eet.upc.edu)

linia

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. EPSEM

foto mostra

Contacto: Josep Font Teixidó
Teléfono: 93 877 72 59
Web: http://www.epsem.upc.edu/empresa-recerca/empreses/borsa-de-treball
A/e: claustre@(epsem.upc.edu)

linia

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. EPSEVG

foto mostra

Contacto: J. Ignasi Perat Benavides
Teléfono: 93 896 72 43
Web: http://www.epsevg.upc.edu/
A/e: empresa.epsevg@(upc.edu)

linia

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. FOOT

foto mostra

Contacto: Olga Sánchez-Fernández
Teléfono: 93 739 83 09
Web: http://monlaboral.foot.upc.edu/
A/e: olga.sanchez-fernandez@(upc.edu)

linia

Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. ESAB

foto mostra

Contacto: M. Jesús Melo
Teléfono: 93 552 35 18 / 93 552 35 66
Web: https://www.esab.upc.edu/suport_gestio/practiques-en-empresa
A/e: esab.practiques.empresa@(upc.edu)

linia

E.U. de Negocis de la Caixa d'Estalvis de Terrassa. EUNCET

foto mostra

Contacto: Olga Villa Palà
Teléfono: 93 730 19 00
Web: http://www.euncet.es/empreses/alumnes_en_practiques/article.php?id=338
A/e: ovilla@(euncet.es)

linia

Centre Universitari EAE. EAE

foto mostra

Contacto: Lídia Bonvehí
Teléfono: 93 227 80 90
Web: http://www.eae.es/
A/e: lbonvehi@(eae.es)

linia

Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia. CITM

foto mostra

Contacto: Carme Quesada
Teléfono: 93 114 68 06
Web: http://www.citm.upc.edu/cat/empresa/borsa-treball/
A/e: carme.quesada@(citm.upc.edu)

linia

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. EUETIB

foto mostra

Contacto: Sonia Pozo
Teléfono: 93 413 72 76
Web: https://www.euetib.upc.edu/universitat-i-empresa/informacio-per-empreses
A/e: euetib.practiques.empresa@(upc.edu)

linia

Escola Universitària Politècnica de Matarò. EUPMT

foto mostra

Contacto: José Mª Gabriel Solanilla
Teléfono: 93 169 65 01
Web: http://www.tecnocampus.cat/web/estudis-universitaris/practiques-i-borsa-de-treball
A/e: gabriel@(tecnocampus.cat)

linia

Escola d'Enginyeria d'Igualada. EEI

foto mostra

Contacto: Rosa Cuadros Domènech
Teléfono: 93 803 53 00
Web: http://www.eei.upc.edu/3web/cat/index.htm
A/e: rosa.cuadros@(eei.upc.edu)

linia