Serveis | Activitats | Recursos

El programa Emprèn UPC ofereix suport en:

 • Desenvolupament de producte.
 • Definició i validació del model de negoci. 
 • Identificació de perfils complementaris (equip).
 • Accés a finançament públic i privat.
 • Definició de l'estratègia de propietat intel·lectual i industrial.
 • Definició de l'estratègia 'go-to-market'.
 • Assessorament legal.
 • Connexió amb agents rellevants de l'ecosistema.
 • Promoció.| Networking (comunitat Emprèn UPC).
 • Accés a espais de treball: espais Emprèn
 • Altres perks: crèdits AWS, etc.

 

El programa Emprèn UPC  coordina iniciatives específiques, per exemple: