Primera Oferta Formativa PAS 2014

 • Catàleg de la primera Oferta Formativa 2014
 • Calendari

  Taula registres
  Publicació del catàleg de cursos 25/03/2014
  Sol·licituds dels cursos per part dels usuaris       
  del 25/03/2014 fins al 31/03/2014
  Validació de les inscripcions i noves sol·licituds
  de cursos per part dels caps
  de l'1/04/2014 fins al 11/04/2014
  Estat de les peticions a l'apartat Status de la sol·lcitud
  a partir del 30/04/2014

 

Videos tutorials del nou sistema de sol·licituds  d'activitats formatives a través de l'espai personal de la intranet