Accés al portal de formació

 

Podeu consultar el vostre expedient de formació, la pantalla d'estat de les sol·licituds o bé respondre al qüestionari de satisfacció de les activitats en les que heu participat a través del següent enllaç.