Comparteix:

Programa de Desenvolupament Personal i Professional (DPP)

 

El Programa de Desenvolupament Personal i Professional per al PTGAS (DPP) té com a objectiu fer reflexionar a les persones per conèixer les seves necessitats, interessos i inquietuds de desenvolupament personal i professional, tant al lloc de treball actual com a futurs llocs que es pugui plantejar, i poder treballar en la millora i desenvolupament dels aspectes identificats per afavorir la carrera professional de les persones.

El primer pas per al canvi és partir de l’anàlisi i la pròpia valoració, sent conscient dels aspectes que ens recolzen i aquells altres que ens poden dificultar. Comencem?