Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts per a circumstàncies sobrevingudes

Objecte

Concessió d'ajuts econòmics a estudiants per circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.

Dotació

La dotació total per aquests ajuts és de 15.000 euros, aportats per La Caixa d'Enginyers.

Beneficiaris

  • Estudiants que estiguin cursant estudis oficials de 1r i 2n cicles, Grau o màster, matriculats en el curs acadèmic 2016/2017.
  • No poden disposar d'un títol oficial del mateix o superior nivell, ni els requisits per a obtenir-lo.
  • No poden disposar d'un títol oficial que habiliti per les mateixes competències professionals que l'estudi en que estan matriculats.
  • Excepte en casos justificats no es tractaran matrícules ja abonades.
  • Nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat de la Unió Europea.

Sol·licituds

Concessió i resolució

Les sol·licituds seran examinades per una Comissió i no tenen caràcter competitiu. Un cop analitzades s'enviarà un correu electrònic a l'estudiant, informant en sentit favorable o desfavorable. En cas de concessió també es determina l'import assignat, que com a màxim cobrirà la totalitat dels preus públics i taxes de matrícula.

Requisits de gaudiment

En el cas de les sol·licitud concedides, l'estudiant ha d'obrir un compte corrent a La Caixa d'Enginyers i acreditar-ho davant el Servei de Gestió Acadèmica.

Text complet de la convocatòria

Abans d'emplenar la sol·licitud, consulta el text complet de la convocatòria.