Vés al contingut (premeu Retorn)

Import dels ajuts

Tipus d'ajuts i imports

Per al curs 2017/2018, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha establert els imports següents, que s'adjudicaran en funció del llindar de renda de la unitat familiar i dels requisits acadèmics:

 

Ajuts

Import

Import dels crèdits matriculats per primera vegada

(Beca matrícula)

en funció dels crèdits matriculats

Ajut per renda

1.500 €

Ajut per residència

1.500 €

Quantia variable

com a mínim 60 € (*)

Mobilitat Ceuta/Melilla

442 €

Mobilitat Balears

888 €

Mobilitat Canàries

937€

Quantia variable

(*) El Ministeri d'educació, Cultura i Esport pot, en funció de la disponibilitat pressupostària i aplicant la fórmula que contempla la convocatòria a l'article 9, ampliar aquesta quantitat.Els beneficiaris de beca afectats per una minusvalidesa => al 65% que formalitzin una matrícula completa, podran obtenir el 150% dels imports dels ajuts que li hagin concedit.

Taula d'ajuts i requisits

A les següents taules hi trobaràs les beques i ajudes que corresponen a l'estudiant en funció del seu llindar de renda i del compliment dels requisits acadèmics establerts.

Consulta la taula que et correspon en funció del moment acadèmic en el que et trobis:

Estudiants de 1r curs - Nou accés a la universitat


GRAUSMÀSTERS

AJUTS

LLINDAR DE RENDACURS ACTUALCURS ANTERIOR
NOTA

NOTA ACCÉS
(branca enginyeria/
arquitectura)

NOTA ACCÉS
(resta de branques)

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada)

Llindar renda
3

Matrícula parcial

Nota PAAU (sense
fase específica)
=> 5,5 i < 6,5

MH - 5.56
MNH - 5.99
MH - 6.5
MNH - 7

Beca matrícula (Crèdits 1a vegada), Ajut renda i Quantia variable

Llindar renda
1

Matrícula completa


Matrícula reduïda

Nota PAAU (sense
fase específica)
=> 6,5

MH - 5.56
MNH - 5.99
MH - 6.5
MNH - 7

Beca matrícula (Crèdits 1a vegada), Ajut residència (*) i Quantia variable

Llindar renda
2

Matrícula completa


Matrícula reduïda

Nota PAAU (sense
fase específica)
=> 6,5

MH - 5.56
MNH - 5.99
MH - 6.5
MNH - 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada) i Quantia variable

Llindar renda
2

Matrícula completa


Matrícula reduïda


Matrícula parcial

Nota PAAU (sense
fase específica)
=> 6,5

MH - 5.56
MNH - 5.99
MH - 6.5
MNH - 7


(*) S'ha de justificar mitjançant contracte de lloguer i una distància del domicili familiar més gran de 50 quilòmetres


Estudiants de 2n i posteriors o de 1r amb estudis univeristaris o de màster ja iniciats

 

GRAUSMÀSTERS
AJUTSLLINDAR DE RENDACURS ACTUALCURS ANTERIOR
% APROVATS
CURS ANTERIOR
% APROVATS I NOTA(**)
CURS ANTERIOR
% APROVATS
NOTA 1r CURS

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada)

Llindar renda
3

Matrícula parcial

Eng./Arq.: 65%
Ciències: 65%
C. Salut: 80%
Jur/soc.: 90%

- 100% MH: 6.5
MNH: 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada),
Ajut renda
i Quantia variable

Llindar renda
1

Matrícula completa


Matrícula reduïda

Si matrícula
parcial: 100%

Completa/reduïda:
Eng./Arq.: 85%
Ciències: 100%
C. Salut: 100%
Jur/soc.: 100%

Eng./Arq.: 65% - 6
Ciències: 80% - 6
C. Salut: 80% - 6.5
Jur/soc.: 90% - 6.5
100% MH: 6.5
MNH: 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada),
Ajut residència (*)
i Quantia variable

Llindar renda
2

Matrícula completa


Matrícula reduïda

Si matrícula
parcial: 100%

Completa/reduïda:
Eng./Arq.: 85%
Ciències: 100%
C. Salut: 100%
Jur/soc.: 100%

Eng./Arq.: 65% - 6
Ciències: 80% - 6
C. Salut: 80% - 6.5
Jur/soc.:90% - 6.5
100% MH: 6.5
MNH: 7

Beca matrícula
(Crèdits 1a vegada)
i Quantia variable

Llindar renda
2

Matrícula completa


Matrícula reduïda


Matrícula parcial

Si matrícula
parcial: 100%

Completa/reduïda:
Eng./Arq.: 85%
Ciències: 100%
C. Salut: 100%
Jur/soc.: 100%

Eng./Arq.: 65% - 6
Ciències: 80% - 6
C. Salut: 80% - 6.5
Jur/soc.: 90% - 6.5
100% MH: 6.5
MNH: 7

(*) S'ha de justificar mitjançant contracte de lloguer i una distància del domicili familiar més gran de 50 quilòmetres.
(**)Nota mitja tenint en compte únicament les assignatures superades.

Lleyenda: Eng.: Enginyeria;  Arq.: Arquitectura;  C. Salut: Ciències de la Salut;   Jur/soc.: Jurídica i Social

MH: Màster habilitador per a l'exercici professional;  MNH:Màster no habilitador per a l'exercici professional