Vés al contingut (premeu Retorn)

Preu del crèdit per a beneficiaris de la beca Equitat

Aquest apartat explica detalladament el procés de càlcul per arribar al preu per crèdit matriculat per primera vegada en el cas dels estudiants amb Beca Equitat de l'AGAUR.

Important:
Si vas seleccionar el pagament fraccionat, la Beca Equitat implica un recàlcul de l'import dels fraccionaments pendents, que es veuran reduïts d'acord amb el tram d'ajut.

En qualsevol cas, si del recàlcul es deriva un import a favor de l'estudiant veuràs que ja s'han iniciat els tràmits per a la devolució per transferència.


Preus del crèdit dels estudiants sol·licitants i beneficiaris d’una Beca Equitat.


La convocatòria de beques equitat preveu el següent:

“4.2 Per a l'estudiantat d'enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi els requisits que preveu la base 2 i els estudis del qual hagin quedat afectats, en el curs acadèmic 2012-2013, pel canvi de nivell del B al C de coeficient d'estructura docent, les universitats apliquen una reducció de 3,76 (tres amb setanta-sis) euros per crèdit matriculat per primera vegada, abans d'aplicar el percentatge de minoració corresponent.


4.3 En el cas que l'estudiantat obtingui diverses bonificacions establertes al Decret 88/2017, de 4 de juliol, les universitats han d'aplicar primerament les altres bonificacions i la minoració de la beca Equitat en últim terme.

Novetat:

La convocatòria del curs 2017/2018 estableix que les universitats hem d'aplica, en primer lloc, les altres bonificacions (família nombrosa general, especial, etc.) i en ultim terme (és a dir una vegada aplicada l'altra exempció) la minoració per la beca Equitat.

Per als estudiants que cursin d’uns estudis que no hagin canviat d’estructura docent B a estructura docent C, i per als màsters habilitants el descompte es calcula aplicant els percentatge establerts a la convocatòria, segons el tram.

 

 

Estudis de Grau

Estudis de màster habilitant

Tram

Percentatge de descompte

Percentatge que abona l’estudiantat

Percentatge de descompte

Percentatge que abona l’estudiantat

Tram 1

80%

20%

25%

75%

Tram 2

70%

30%

20%

80%

Tram 3

30%

70%

15%

85%

Tram 4

20%

80%

10%

90%

Tram 5

10%

90%

5%

95%

Tram 6

0%

100%

0%

100%

 
Per als estudiants amb matrícula ordinària (sense descomptes) que estiguin cursant estudis d'enginyeria que han canviat d’estructura docent B a estructura docent C, els càlculs per arribar al preu per crèdit aplicat són els següents:

 

Tram

Preu decret (A)

Percentatge descompte Equitat (B)

Reducció canvi coeficient
( C )

Base càlcul Equitat D=(A-C)

Descompte Equitat
E=(B*D)

Preu a abonar per l'estudiant
F=(A-C-E)

Tram 1

39,53

80%

3,76

35,77

28,62

7,15

Tram 2

39,53

70%

3,76

35,77

25,04

10,73

Tram 3

39,53

30%

3,76

35,77

10,73

25,04

Tram 4

39,53

20%

3,76

35,77

7,15

28,62

Tram 5

39,53

10%

3,76

35,77

3,58

32,19

Tram 6

39,53

0%

3,76

35,77

0

35,77