Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts a la matrícula 2020/21

Finançament dels crèdits matriculats per primera vegada

Informació general


 • Organisme responsable:

  upc

 • Destinataris:

  Poden sol·licitar aquest ajut les persones matriculades com a estudiants regulars:

  • en un centre propi de la UPC
  • en uns estudis de grau o de màster
  • que hagin sol·licitat la beca del Ministeri d'Educació (MEyFP), del Govern Basc (per als empadronats a Euskalerria).
  • en el cas dels estudis de grau o màster habilitant, també han d’haver sol·licitat la beca Equitat.

   

  Queden exclosos d’aquesta convocatòria els estudiants:

  • matriculats a qualsevol grau o màster impartit en un centre adscrit.
  • de doctorat.
  • enrolats com a estudiant de mobilitat incoming a la UPC.
  • que tinguin una exempció reconeguda del 100% dels preus públics (Família nombrosa especial, Matrícula honor batxillerat, discapacitat, violència de gènere, víctimes del terrorisme).

  Per tant, qui sol·liciti aquest ajut de matrícula té l’obligació de presentar la sol·licitud de la beca MEyFP i, en el cas d’estudis de grau o màster habilitant, la beca EQUITAT.

  Els estudiants empadronats a Euskadi, han d’haver sol·licitat la beca del Govern Basc i, en el cas d’estudis de grau o màster habilitant, la beca EQUITAT.

Requisits


 • Generals:

  Requisits per a la sol·licitud

 • Incompatibilitats:

  Els ajuts de matrícula UPC són incompatibles amb qualsevol altre ajut a la matrícula concedit per la Universitat.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 21/07/2020
 • Data fi: 31/03/2021
 • Presentació:

  Les sol·licituds es presentaran a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud-ajut-matricula)

  • Estudiants matriculats del quadrimestre de tardor o en estudis amb matrícula anual: en el mateix termini que es fixi per a la presentació de sol·licituds en la convocatòria de beques de règim general del Ministeri d’Educació: 15 d'octubre de 2020 Termini finalitzat!

  • Estudiants matriculats del quadrimestre de primavera: fins les 24 hores del 31 de març de 2021 Termini finalitzat!

   .

  Els estudiants matriculats en un estudi quadrimestral hauran de presentar una sol·licitud per a cada quadrimestre.

  Els estudiants que sol·licitin aquest ajut podran sol·licitar formalitzar la matrícula amb pagament fraccionat. 

   

  Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, es reclamaran els imports d’aquells estudiants que no hagin presentat sol·licitud de beca al MEyFP o Govern Basc i Equitat quan escaigui.

Beca


 • Import general:

  Pressupost

  El pressupost d'aquesta convocatòria és de 100.000€ i es repartirà de la manera següent:

   

  GRAU

  Quad. tardor o anuals

  Quad. primavera

  45.000€

  25.000€

  MÀSTER

  Quad. tardor o anuals

  Quad. primavera

  20.000€

  10.000€

  Dels 45.000€ destinats a la matrícula de grau del quadrimestre de tardor es dedicarà un màxim de 9.000€ (20% del total) als estudiants de nou accés als que encara no s’hagi avaluat de cap assignatura a la UPC.

  Les diferents partides podran transvasar-se entre elles quan no s’hagin esgotat els fons

  • Matricules quadrimestrals: els ajuts s’atorgaran en paquets de 6, 12, 18 i 24 crèdits.
  • Matrícules anuals: es podran finançar fins un màxim de 42 crèdits en paquets de 6 crèdits.

  L’import dels ajuts serà equivalent als crèdits concedits, d’acord amb la previsió anterior, multiplicat per l’import del crèdit matriculat per primera vegada.

   

  Imports coberts

   

  Aplicació de la borsa de crèdits concedits

 • Pagament:

  Un cop atorgat l’ajut de manera definitiva, el Servei de Gestió Acadèmica aplicarà l’exempció concedida sobre la matrícula de l’estudiant.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Consulta el llistat d'obligacions de los beneficiarios

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut

 • Data de la resolució: 17/05/2021
 • Publicació de la resolució:

  Resolució provisional

  Matrícules del quadrimestre de tardor o anuals

  La resolució definitiva s'ha publicat el 26 de gener de 2021

  La resolució provisional s'ha publicat el 21 de desembre de 2020 

   

  Matrícules del quadrimestre de primavera:

  La resolució definitiva s'ha publicat el 17 de maig de 2021

   

   La resolució provisional s'ha publicat el 30 d'abril de 2021

   

  El resultat de les resolucions provisional i definitiva es publicarà al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podrà presentar una al·legació a través del tràmit d’instància genèrica de la Seu Electrònica de la UPC fins les 24 hores del 12 de maig de 2021.

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores