Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / Beques de Màster Fundación Privada José Luis Massó

Beques de Màster Fundación Privada José Luis Massó

Les “Beques de Màster Fundació José Luis Massó” tenen la finalitat de permetre el desenvolupament d'estudis de màster universitari entre estudiantat d'entorns socioeconòmicament desfavorits i la inclusió de persones amb una discapacitat legalment reconeguda, assumint el finançament dels preus i taxes acadèmiques corresponents durant la durada de la seva formació acadèmica.

Informació general


 • Organisme responsable:

   

  upc

 • Destinataris:

  Estudiants matriculats en màsters de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació o d'Enginyeria Química de la UPC

 • Altres:

Requisits


 • Generals:

  1. Estar matriculat a temps complet com a estudiant regular, durant el curs 2022/23, en algun dels següents programes de màster impartits per la UPC:

  - Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

  - Màster's Degree in Artificial Intelligence

  - Màster's Degree in Cybersecurity

  - Màster's Degree in Data Science

  - Màster's Degree in Chemical Engineering

  En els casos dels programes de màster de 90 o 120 crèdits, la persona beneficiària haurà de formalitzar una matrícula a temps complet en els cursos posteriors.

  2. Els candidats han de:

  - tenir una edat inferior a 31 anys

  - disposar d'un títol de grau o una titulació equivalent

  - no comptar amb els mitjans econòmics suficients per a finançar la seva formació, trobant-se en una situació de vulnerabilitat.

  Es tindrà especialment consideració a els/les estudiants que es trobin amb una situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

   

  Exclamació   Consulta més abaix els requisits per a presentar la sol·licitud

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és incompatible amb les beques convocades per:

  • el Ministeri d'Educació,

  • la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

  • o les de qualsevol altre organisme públic que tinguin com a finalitat el finançament dels imports de matrícula.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 04/05/2022
 • Data fi: 14/07/2022
 • Presentació:

  Termini presentació sol·licituds finalitzat

  Requisits per a presentar la sol·licitud

  1. Haver-se preinscrit en un dels programes de màster relacionats a la convocatòria

  2. Acreditar, documentalment, una situació sòcio-econòmica desfavorable.

  3. Ser menor de 31 anys en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

  Presentació

  Presenta la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_beques_master_Fundacion_Jose_Luis_Masso

  fins a les 24 hores del 14 de juliol de 2022

 • Documentació addicional:

  Documentació obligatòria

  Cal adjuntar aquesta documentació obligatòriament al formulari de sol·licitud:

  1. Fotocopia NIF/NIE

  2. Curriculum vitae

  3. Certificat de convivència emès per l’ajuntament amb indicació de totes les persones que hi conviuen amb la persona sol·licitant. Aquest certificat no pot tenir una antiguitat superior a 3 mesos

  4. Còpia de la declaració de renda de 2021 de tots els membres de la unitat familiar o, en el seu defecte, certificat expedit per l’AEAT conforme no existia l’obligació de presentar-la.

  Documentació addicional

  Consulta més abaix la documentació addicional que cal aportar per obtenir puntuació en els criteris de priorització

Beca


 • Import general:

  Nombre de beques

  S'oferten 5 beques de màster:

  MàsterNombre de beques
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 1
  Màster's Degree in Artificial Intelligence 1
  Màster's Degree in Cybersecurity 1
  Màster's Degree in Data Science 1
  Màster's Degree in Chemical Engineering 1

   Conceptes coberts:

  - Crèdits matriculats per primera vegada.

  - Fins a un 10% dels crèdits matriculats per 2a vegada.

  - Taxes administratives.

  - Taxes per a l’expedició del títol

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Les persones beneficiàries queden obligades a:

  • mantenir-se matriculades a temps complet (30 crèdits cada quadrimestre) en els cursos 2022/2023 i 2023/2024.

  • abonar els imports dels crèdits matriculats per segona i posteriors vegades que superin el 10% cobert per la beca. 


  En cas contrari, la beca serà revocada i l’estudiant haurà d’abonar l’import corresponent als crèdits matriculats i les taxes de gestió.

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta els Criteris de priorització i selecció 

 • Data de la resolució: 15/09/2022
 • Publicació de la resolució:

  La resolució provisional es notificarà als interessats abans de les 24 hores del dia 15 de setembre de 2022

  La resolució definitiva es notificarà abans de les 24 hores de dia 30 de setembre de 2022

 • Al·legacions:

  La resolució provisional informarà del període per a la presentació d’a el·legacions que és podran presentar a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC

Més informació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial