Vés al contingut (premeu Retorn)

Trams de renda familiar

  1   membre 2 membres 3 membres 4  membres 5  membres 6  membres 7  membres 8  membres
Tram 0 14.112,00€ 24.089,00€ 32.697,00€ 38.831,00€ 43.402,00€ 46.853,00€ 50.267,00€ 53.665,00€
Tram 1 14.112,00€ 24.089,00€ 32.697,00€ 38.831,00€ 43.402,00€ 46.853,00€ 50.267,00€ 53.665,00€
Tram 2 16.065,00€ 27.572,90€ 36.186,95€ 42.554,04€ 47.449,58€ 51.145,61€ 54.802,00€ 58.441,26€
Fora de trams
Rendes superiors o superació d'algun llindar de patrimoni

A partir del 8è membre s’afegeixen 3.391,00 euros per a cada nou membre computable.

El tram 0 correspon als estudiants que compleixen els requisits generals, econòmics i acadèmics que estableixi el ministeri competent en aquesta matèria.

El tram 1 correspon als estudiants que únicament compleixen els requisits econòmics que estableixi el ministeri

competent en aquesta matèria

Per al procediment MATRC, s'entén que s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics dels estudiants que estan situats als trams 0 o 1 i que no superen algun dels llindars de patrimoni (article 3 de l'apartat IV).

Atenció! Per optar a la beca Equitat si teniu acreditat el tram 1 esteu obligats a sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació  o la beca del Govern Basc si el domicili familiar és a Euskadi, tan si compliu requisits acadèmics com si no.