Màsters habilitants

- Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

- Màster universitari en Enginyeria Industrial.

- Màster universitari en Arquitectura

- Màster universitari en Enginyeria de Mines.

- Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

- Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació.

- Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica.

- Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica