Vés al contingut (premeu Retorn)

Renovació de la beca

La beca salari s’entendrà prorrogada cada curs, fins a la durada màxima prevista al punt 2 d’aquesta convocatòria sempre i quan, la persona beneficiària:

  • Continuï matriculada d’un mínim de 60 crèdits en els estudis de grau pels quals se li va concedir l’ajut. Només s’acceptaran matrícules amb un nombre inferior de crèdits quan existeixi una limitació del potencial a l’expedient que l’impedeixi matricular més crèdits. En qualsevol cas, la matrícula mínima haurà de ser de 30 crèdits

En cas que l’estudiant canviï d’estudis durant la durada de la beca salari, la Comissió d’Adjudicació i Seguiment valorarà la continuïtat, modificació dels ajuts o revocació de la beca salari.

  • Acrediti un rendiment acadèmic del curs anterior igual o superior al requerit a la convocatòria de beques de règim general del Ministeri d’Educació. En cas contrari, la beca salari no li serà renovada.
  • Mantingui les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables que van propiciar la concessió de l’ajut. Per acreditar-ho, en el curs en que s’hagi de renovar l’ajut haurà de ser també beneficiari de la beca del MEyFP.

Si li deneguen per motius econòmics o patrimonials, la beca salari li serà revocada i haurà de retornar els imports percebuts corresponents al curs en el que es revoca la beca.

La Comissió d’Adjudicació i Seguiment valorarà la casuística de caire personal i/o acadèmic que al·leguin les persones que no compleixin aquests requisits.