Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Estudi / Ajuts Santander Compromís UPC 2022

Ajuts Santander Compromís UPC 2022

La convocatòria ofereix un total de 30 ajuts als estudiants de nou accés a la Universitat i que es matriculen a temps complet qualsevol dels graus impartits centres propis de la UPC.

Informació general


 • Organisme responsable:

  Banco Santander

 • Destinataris:

  Poden sol·licitar aquest ajut les persones que hagin estat seleccionades per a participar en el Pla d'Equitat por les diferents escoles i facultades de la UPC segons resolució 007_SGA_UAE-2022-1945/32 de 4 de juliol de 2022 i que finalment s'hagin matriculat l'escola o facultat que les va seleccionar.

 • Altres:

  Consulta els ajuts Santander Compromís UPC disponibles en cada centre propi de la UPC

Requisits


 • Generals:

  Requisits per a presentar la sol·licitud

  • Haver estat seleccionat o seleccionada per a participar en el Pla d'Equitat por les diferents escoles i facultades de la UPC segons resolució 007_SGA_UAE-2022-1945/32 de 4 de juliol de 2022

    i

  • Haver-se matriculat a l'escola o facultat que els va seleccionar.


  Requisits per a gaudir de l'ajut durant el curso 2022/2023

  1. Estar matriculat a temps complet (30 crèdits en cada quadrimestre o 60 crèdits caso de matrícula anual) durant el curs 2022/2023 en un dels graus impartits pels centres propis de la UPC detallats l'annex I de la convocatòria

  2. Ser beneficiari de la beca del MEyFP per al curs 2022/2023, preferiblement con el component de quantia fixa lligada a la renda (llindar 1).

  3. Complir amb les obligacions establertes l'apartat 8 de la convocatòria.

  4. La Comissió de Seguiment i Avaluació valorarà aquells casos els que a la persona beneficiaria no li hagin atorgat aquest component de quantia fixa lligada a la lava.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 22/11/2022
 • Data fi: 27/11/2022
 • Presentació:

  Termini obert

  Has de sol·licitar l'ajut mitjançant la web del Banc Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per a poder participar en aquesta convocatòria.

Beca


 • Import general:

  - Un ajut a la manutenció, finançat pel Banco Santander, durant el primer curs de grau. Aquest ajut té una dotació de 2.300 €, repartits en 10 pagaments mensuals de 230 €, des de setembre de 2022 a juny de 2023.

  Aquest import mensual s'abonarà sempre que la persona beneficiaria continuï estant matriculada a temps complet.

  - La participació, durant el segon curs, en el programa “beca aprenentatge”, finançada amb càrrec als pressupostos de les escoles i facultats de la UPC. Aquest programa ofereix la possibilitat de participar en activitats que contribueixin als objectius que recull el Pla d'Equitat 2022-2025 de la UPC amb una dedicació d'entre 10 i 20 hores setmanals a canvi d'una aportació econòmica més les corresponents aportacions a la Seguretat Social.

  - El compromís per part de la UPC a facilitar l'accés a un dels diferents instruments d'ajuda i aprenentatge que la UPC té al seu abast durant la resta dels estudis de grau. Aquests instruments poden ser convenis de cooperació educativa en empreses, beques d'iniciació a la recerca (INIREC) o altres que puguin crear-se en el futur.

 • Durada de l’ajut:

  La renovació del Compromís UPC pels següents cursos queda condicionada a:

  1. Participar en les activitats que requereixen la seva col·laboració en el marc del Pla d'Equitat de la UPC, ja sigui en els programes de beca d'aprenentatge o en les pràctiques en empresa dels convenis de cooperació educativa, les beques d'iniciació a la recerca (INIREC) i altres que es puguin crear en el futur.

  2. Formalitzar una matrícula a temps complet al llarg de tots els següents cursos i fins a la finalització dels estudis.

  3. Ser beneficiari de la beca del Ministeri d'Educació amb el component de quantia fixa lligada a la renda.

  La Comissió de Seguiment i Avaluació serà competent per a vetllar pel compliment dels requisits de cara a la renovació i estudiar els casos la renovació dels quals, per incompliment d'algun d'ells, pogués veure's compromesa.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Les persones beneficiàries quedaran obligades a:

  1. Mantenir-se matriculades a temps complet (30 crèdits cada quadrimestre o 60 crèdits en cas de matrícula anual) en el curs 2022/2023.

  2. Sol·licitar la beca del Ministeri d'Educació durant tots els cursos de durada prevista del grau.

  3. Retornar a la UPC el seu compromís participant en les activitats que requereixen la seva col·laboració en el marc del Pla d'Equitat de la UPC, ja sigui en els programes de beca d'aprenentatge, les pràctiques en empreses dels convenis de cooperació educativa o les beques d'iniciació a la recerca (INIREC).

Adjudicació


 • Data de la resolució: 02/12/2022
 • Publicació de la resolució:

  Es realitzarà una resolució provisional abans de les 24:00 hores del dia 2 de desembre de 2022.

  La resolució definitiva tindrà lloc abans de les 24:00 hores del dia 11 de desembre.

  El resultat de les resolucions provisional i definitiva es notificarà electrònicament a les persones interessades.

 • Al·legacions:

  La proposta provisional informarà del període per a la presentació d'al·legacions, que podran presentar-se a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC.

  Les al·legacions estimades podran variar la resolució definitiva.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial