Vés al contingut (premeu Retorn)

Santander Progreso Covid-19 2020/21

Beca amb l'objectiu de complementar l’import de la beca general del Ministeri d'Educació amb un ajut addicional que permeti a estudiants de grau continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

Informació general


 • Organisme responsable:

  Banco Santander

 • Destinataris:

  Persones matriculats durant el curs 2020/2021 en uns estudis de grau cursats en un centre propi de la UPC.

 • Altres:

  Característiques

  - objectiu: complementar l’import de la beca d’estudis amb un ajut addicional que els permeti continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

  - es seleccionarà a 23 estudiants de grau en un centre propi de la UPC i que hagin estat beneficiaris d’una de les beques convocades pel Ministeri d’Educació per al curs 2019/20 i/o s'hagi  vist afectat per la situació de la Covid-19.

Requisits


 • Generals:

  Has de tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

  En el cas que siguis:

  - Ciutadà de la Unió Europea o familiar, beneficiari dels drets de lliure circulació i residència: has de tenir la condició de resident o acreditar que l'estudiant o les persones que et mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

  - Estudiant no comunitari: s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

 • Acadèmics:
  • Has d'estar matriculat en un estudi de grau en un centre propi de la UPC durant el curs 2020/21.
  • No has d'estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.
 • Econòmics:

  Haver estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2019/2020 o, en el seu defecte:

  - Que els sustentadors de la unitat familiar hagin patit un expedient de regulació temporal del treball (ERTE).

  - O bé que cap d’ells hagin patit una reducció de jornada obligatòria a causa directa de la pandèmia.

  - O, en el cas dels autònoms, hagin rebut un benefici extraordinari pel cessament de l’activitat.

  - O, en el cas de treballadors domèstics, hagin rebut una assignació extraordinària per manca d’activitat.

  Aquestes circumstàncies s’han d’acreditar documentalment.

  Les justificacions s'hauran de lliurar a través del tràmit "Instància genèrica" de Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

  En cas contrari, no seran tingudes en compte.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que com a beneficiari puguis obtenir.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 15/09/2020
 • Data fi: 15/11/2020
 • Presentació:
  Termini finalitzat!

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Només en cas de voler justificar algun dels requisits econòmics o grau de discapacitat: lliurar documentació a través del tràmit "Instància genèrica" de Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

Beca


 • Import general:
  • Es concediran 23 beques

  - Fins a 5 beques per a estudiants de nou accés al grau matriculats en un centre propi i,

  - Fins a 18 beques per a estudiants que hi han accedit amb anterioritat al curs 2020/2021.

  No obstant això, les beques es poden reassignar per manca de candidats a qualsevol dels dos grups.

  • Cada beca tindrà una dotació de 1.000€.
 • Obligacions dels beneficiaris:

  Acceptació de la beca

  • Si resultes definitivament beneficiari, has d’acceptar la beca a través de la plataforma de beques del Banco Santander per la qual has presentat la sol·licitud.
  • El termini per acceptar la beca finalitzarà al 21 de desembre de 2020.
  • Les beques no acceptades en aquest termini seran reassignades entre les persones en llista d’espera per estricte ordre de puntuació descendent.

   

  Obligacions del beneficiaris

  • Per poder percebre l’ajut caldrà que com a beneficiari tinguis obert un compte en el Banco Santander
  • Caldrà que et mantinguis matriculat durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca et serà revocada i hauràs de retornar els imports percebuts indegudament.

Adjudicació


Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores