Vés al contingut (premeu Retorn)

Santander Progreso Covid-19 2020/21

Beca amb l'objectiu de complementar l’import de la beca general del Ministeri d'Educació amb un ajut addicional que permeti a estudiants de grau continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

Informació general


 • Organisme responsable:

  Banco Santander

 • Destinataris:

  Persones matriculats durant el curs 2020/2021 en uns estudis de grau cursats en un centre propi de la UPC.

 • Altres:

  Característiques

  - objectiu: complementar l’import de la beca d’estudis amb un ajut addicional que els permeti continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

  - es seleccionarà a 23 estudiants de grau en un centre propi de la UPC i que hagin estat beneficiaris d’una de les beques convocades pel Ministeri d’Educació per al curs 2019/20 i/o s'hagi  vist afectat per la situació de la Covid-19.

Requisits


 • Generals:

  Has de tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

  En el cas que siguis:

  - Ciutadà de la Unió Europea o familiar, beneficiari dels drets de lliure circulació i residència: has de tenir la condició de resident o acreditar que l'estudiant o les persones que et mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

  - Estudiant no comunitari: s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

 • Acadèmics:
  • Has d'estar matriculat en un estudi de grau en un centre propi de la UPC durant el curs 2020/21.
  • No has d'estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.
 • Econòmics:

  Haver estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació durant el curs 2019/2020 o, en el seu defecte:

  - Que els sustentadors de la unitat familiar hagin patit un expedient de regulació temporal del treball (ERTE).

  - O bé que cap d’ells hagin patit una reducció de jornada obligatòria a causa directa de la pandèmia.

  - O, en el cas dels autònoms, hagin rebut un benefici extraordinari pel cessament de l’activitat.

  - O, en el cas de treballadors domèstics, hagin rebut una assignació extraordinària per manca d’activitat.

  Aquestes circumstàncies s’han d’acreditar documentalment.

  Les justificacions s'hauran de lliurar a través del tràmit "Instància genèrica" de Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

  En cas contrari, no seran tingudes en compte.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que com a beneficiari puguis obtenir.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 15/09/2020
 • Data fi: 15/11/2020
 • Presentació:

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Només en cas de voler justificar algun dels requisits econòmics o grau de discapacitat: lliurar documentació a través del tràmit "Instància genèrica" de Seu Electrònica de la UPC: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

Beca


 • Import general:
  • Es concediran 23 beques

  - Fins a 5 beques per a estudiants de nou accés al grau matriculats en un centre propi i,

  - Fins a 18 beques per a estudiants que hi han accedit amb anterioritat al curs 2020/2021.

  No obstant això, les beques es poden reassignar per manca de candidats a qualsevol dels dos grups.

  • Cada beca tindrà una dotació de 1.000€.
 • Obligacions dels beneficiaris:

  Acceptació de la beca

  • Si resultes definitivament beneficiari, has d’acceptar la beca a través de la plataforma de beques del Banco Santander per la qual has presentat la sol·licitud.
  • El termini per acceptar la beca finalitzarà al 21 de desembre de 2020.
  • Les beques no acceptades en aquest termini seran reassignades entre les persones en llista d’espera per estricte ordre de puntuació descendent.

   

  Obligacions del beneficiaris

  • Per poder percebre l’ajut caldrà que com a beneficiari tinguis obert un compte en el Banco Santander
  • Caldrà que et mantinguis matriculat durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca et serà revocada i hauràs de retornar els imports percebuts indegudament.

Adjudicació


 • Criteris:

  Consulta el Criteris d'adjudicació i la Comissió d'Avaluació creada a efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria

 • Data de la resolució: 30/11/2020
 • Publicació de la resolució:

  La convocatòria es resoldrà provisionalment abans de les 24 hores del 30 de novembre de 2020

 • Al·legacions:

  Contra aquesta resolució podràs presentar al·legacions en el termini i forma que determini la resolució provisional.

  Un cop estudiades les al·legacions, es publicarà una resolució definitiva la data de la qual també s’informarà en la resolució provisional.

  El resultat de les resolucions provisional i definitiva es publicarà al web del Servei de Gestió Acadèmica i es notificarà electrònicament als interessats.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores