Annex I: Estudis de grau elegibles

 

Estudis de grau

Centre

Titulació

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Telemàtica

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Intel·ligència Artificial

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica