Protecció dades personals

Les titulars de les dades personals podran exercir els seus drets en els termes establerts per la legislació vigent: drets d’accés i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, o sol·licitar, en el seu cas, la portabilitat de les seves dades adreçant una comunicació per escrit a:

Delegada de Protecció de Dades

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, de Barcelona (08034)

 

o per e-mail: proteccio.dades@upc.edu.