Comparteix:

Imports

Taula d'imports segons els països

 

Grup 1 Grup 2 Grup 3
Països Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia Alemanya, Àustria, Bèlgica,  França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal,  Xipre Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia 
Import mensual 350€ 300€ 250€
Import diari 11,66€ 10€ 8,33€

 

Els imports es paguen per mesos complets d'estada. Quan no s'arribi al mes sencer d'estada, l'import serà el corresponent a 1/30 del grup al qual pertany el país.

En tot cas, l’import definitiu, d’acord amb el màxim de mesos finançats, serà el que el
SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module en funció de les dates de l’estada
que constin a l’expedient de la persona sol·licitant.

Un cop concedit l'ajut pots consultar aquest import a la teva e-Secretaria.