Comparteix:

Requisits de matrícula

Per poder optar a la beca cal estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2023/2024 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s'hagi adjudicat la plaça de mobilitat estudis.

Els crèdits matriculats hauran de ser de modalitat "mobilitat” i el nombre mínim variarà segons el cas:

Cas 1: matrícula mínima de 20 crèdits

a)  Estada d’un quadrimestre: comença a partir de l’1 de gener de 2024 i acaba després del 30 de juny de 2024 i, sempre, abans del 30 de setembre de 2024.

b) I, a més, són estudiants que NO matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

c) Màxim de dies finançats: 210 descomptant estades anteriors.

Cas 2: matrícula mínima de 40 crèdits

a) Estada de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2024 i acaba després del 30 de juny de 2024 i, sempre, abans del 30 de setembre de 2024.

b) I, a més, són estudiants que NO matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

c) Finançament de la totalitat de dies descomptant estades anteriors.

Cas 3: matrícula mínima de 12 crèdits

a)  Estada d’un quadrimestre: comença a partir de l’1 de gener de 2024 i acaba després del 30 de juny de 2024 i, sempre, abans del 30 de setembre de 2024.

b) I, a més, són estudiants que matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

c) Màxim de dies finançats: 210 descomptant estades anteriors.

Cas 4: matrícula mínima de 32 crèdits (20 al Q1 i 12 en el Q2)

 a) Estada de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2024 i acaba amb posterioritat al 30 de juny de 2024 i, sempre, abans del 30 de setembre de 2024.

 b) I, a més, són estudiants que SÍ matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis.

 c) Finançament de la totalitat de dies descomptant estades anteriors.

 

Si es demana una extensió de l’estada caldrà ajustar el mínim de crèdits del que s’haurà de matricular.