Comparteix:

Requisits acadèmics - Pràctiques Grau i màster

Els crèdits matriculats hauran de ser de modalitat "mobilitat" i el nombre mínim variarà segons el cas:

 

Cas 1: matrícula mínima de 6 crèdits pràctiques curriculars

a) Estada d’un quadrimestre: comença a partir de l’1 de gener de 2024 i acaba després del
30 de juny de 2024 i, sempre, abans del 30 de setembre de 2024.

 

Cas 2: matrícula mínima de 12 crèdits pràctiques curriculars

a) Estada anual de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2024 i acaba
després del 30 de juny de 2024 i, sempre, abans del 30 de setembre de 2024.

 

Cas 3: matrícula 0 crèdits pràctiques extracurriculars

Si l'estudiant realitza unes pràctiques no curriculars com a únic component de la matrícula, haurà de formalitzar la matrícula específica per a pràctiques internacionals no curriculars.

 

Institucions no elegibles

No seran elegibles com a organitzadors d’acollida de les pràctiques:

  • Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).
  • Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que en té la nacionalitat).

El SEPIE posa a disposició dels sol·licitants un web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE .