Vés al contingut (premeu Retorn)

Erasmus Estudis resta de països 2018/19

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades a qualsevol Institució d'Educació Superior dels països associats al programa Erasmus+ (no comunitaris)

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

  Estudiants de doctorat de la UPC

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de gener de 2019 i 30 de maig de 2020. Per aquest motiu, les estades no podran començar més enllà del 30 de juny de 2020.
  • Durada de l'estada: entre 90 i 150 dies, malgrat que poden ser superiors descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors fins a un màxim de 360 dies

   

  Beques convocades

  Institució*PaísPlaces doctorand
  Instituto Politécnico Nacional Mèxic 1
  Lebanese University Líban 2

  *La institució de destinació no té l’obligació d’acollir l'estudiant proposat per la UPC, per la qual cosa, la concessió quedarà condicionada a aquesta acceptació.

  Si es produïssin vacants en les mobilitats incoming i es generessin noves beques, s’adjudicarien per ordre de la llista d’espera sense necessitat de publicar una nova convocatòria. 

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Consulta el Procediment per a extendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació. Si en el moment de la matrícula no has lliurat un certificat  a través de la e-secretaria o el centre no l'ha validat, se't cobrarà juntament amb l'import dels crèdits. Consulta les cobertures de la  pòlissa d'assegurança OnCampus.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Original al centre

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement

  Esecretaria >

  Mobilitat/"Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, caldrà disposar de DNI o de NIE.
  • Tenir concedida una plaça de mobilitat dins l’acció KA107 modalitat estudis a l'Instituto Politécnico Nacional o en la Lebanese University per al curs 2018/2019 o 2019/2020, sempre i quan l’estada es desenvolupi dins de les dates d’inici i finalització establertes a la convocatòria.
  • Tenir l'acceptació de la universitat de destí
 • Acadèmics:
  • Estar matriculat de tutoria en un programa de doctorat a la UPC i al corrent de pagament. L’estada de mobilitat s’haurà de realitzar durant el període de vigència d’aquesta matrícula.
  • Tenir superat el pla de recerca abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Incompatibilitats:

  Consulta els ajuts incompatibles amb aquesta beca

   

   

   

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

Sol·licitud


Beca


 • Import general:

  Ajut de viatge

  País de destíImport
  Líban

  820€

  Mèxic

  1.500€

  Ajut per allotjament i manutenció

  - 700€ mensuals amb un màxim de 5 mesos (150 dies).

  En tot cas, l’import a percebre és el calculat per la Mobility Tool i constarà a l’e-secretaria de la persona beneficiària.

   

  • Els participants del programa dins l’acció KA107 no han d’abonar cap import en concepte de matrícula, accés a laboratoris o la biblioteca. No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.
 • Durada de l’ajut:

  Si ets beneficiari, gaudiràs d'un ajut que, en funció de la durada de la teva estada, pot arribar fins als 150 dies.

 • Pagament:

   El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis els test d'idioma i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat complet d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

  La selecció dels beneficiaris es farà en funció de la nota d’accés al doctorat.

  En el cas d’empat, es prioritzarà qui tingui un major grau de desenvolupament de la tesi segons els informes de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

 • Data de la resolució: 18/05/2019
 • Publicació de la resolució:

  Resolució definitiva 2a convocatòria KA107 Projecte 2018

   

  La resolució definitiva s'ha publicat el dia 9 de maig de 2019.

 • Al·legacions:

  Les al·legacions contra la resolució provisional s'han de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC, en el termini màxim de 7 dies naturals a partir de la publicació de la resolució.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores