Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolucions

Aquesta convocatòria tindrà dues resolucions diferenciades:

La primera resolució inclourà les sol·licituds per a les estades anuals que facin també matrícula anual i les que finalitzin abans de l’1 d’abril de 2021.

Es resoldrà de manera provisional abans del 24 de desembre de 2020.

La segona resolució inclourà les sol·licituds per a estades, la concessió de les quals, depengui de la matrícula del segon quadrimestre per complir el requisit de matrícula establert a la convocatòria.

Es resoldrà de manera provisional abans del 30 d'abril de 2021.

 

Les resolucions es notificaran electrònicament als interessats.

Totes les comunicacions es faran mitjançant l’e-mail que consta a Prisma. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada a través de l’e-secretaria.

 

A la resolució provisional també trobaràs la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant les quals es podrà interposar un recurs contenciós administratiu.

 

Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

El llistat de beques denegades es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de denegació.

 

 

  • Els sol·licitant d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

    Tractament de dades personals