Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits de matrícula

Per poder optar a la beca cal estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2021/2022 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari i en modalitat "mobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas:


Cas 1: matrícula mínima de 20 crèdits

a)  Estades d’un quadrimestre

        • Si marxa al Q1 i finalitza abans de l’1 d’abril de 2021
        • Si comença a partir de l’1 de gener de 2022 i acaba abans de l'1 de juny de 2022 (fins el 31 de maig inclòs)

b) I, a més, són estudiants que NO matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis

c) Màxim de dies finançats: 210 descomptant estades anteriors


Cas 2: matrícula mínima de 40 crèdits

a) Estada de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2022 i finalitza amb posterioritat al 31 de març de 2022 i sempre abans de l’1 de juny de 2022 (fins el 31 de maig inclòs

b) I, a més, són estudiants que NO matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis

c) Finançament totalitat de dies descomptant estades anteriors


Cas 3: matrícula mínima de 12 crèdits

a)  Estades d’un quadrimestre

Si marxa al Q1 i finalitza abans de l’1 d’abril de 2022

• Si comença a partir de l’1 de gener de 2022

b) I, a més, són estudiants que SI matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis

c) Màxim de dies finançats: 210 descomtpant estades anteriors


Cas 4: matrícula mínima de 32 crèdits (20 al Q1 i 12 en el Q2)

 a) Estada de més d’un quadrimestre: comença abans de l’1 de gener de 2022 i finalitza amb posterioritat al 31 de març de 2022 i sempre abans de l’1 de juny de 2022(fins el 31 de maig inclòs)

 b) I, a més, són estudiants que SI matriculen els últims crèdits per a finalitzar estudis

 c) Finançament totalitat de dies descomptant estades anteriors

 

Si es demana una extensió de l’estada, sempre que aquesta no impliqui sobrepassar el dead line del projecte (31 de maig de 2022), caldrà ajustar el mínim de crèdits del que s’haurà de matricular.