Vés al contingut (premeu Retorn)

Real Acadèmia d'Enginyeria - Premis de recerca

La Real Acadèmia d'Enginyeria convoca els premis de recerca 'Agustin de Betancourt y Molina' i 'Juan López de Peñalver', amb el patrocini de la fundació Pro Rebus Academiae.

Destinataris i requisits

Els premis estan destinats a investigadors i professionals joves que hagin realitzat contribucions originals i notòries en qualsevol dels àmbits de l'enginyeria, especialment en relació a la transferència de la tecnologia.

El premi "Agustín de Betancourt y Molina" es destina a investigadors i professionals que a 1 de gener tinguin menys de 40 anys i que hagin realitzat els seus treballs en els àmbits de l'enginyeria i que mantinguin vinculació amb l'Estat espanyol.

El premi "Juan López de Peñalver" està destinat a persones individuals o a equips de treball, formats per membres que majoritàriament tinguin menys de 40 anys d'edat i que hagin realitzat tasques notòries de desenvolupament i innovació, contribucions professionals destacades o una obra singular en qualsevol dels àmbits professionals de l'enginyeria espanyola. En el cas d'un equip es farà explícit el director del mateix, que tindrà, en tot cas, una edat menor de 40 anys i que signarà la candidatura.

Consulta la convocatòria.

Sol·licitud

Les candidatures individuals podran ser presentades pels propis candidats, i les d'equips de treball pels directors de cada equip, amb la següent documentació:

  • sol·licitud del candidat individual, o del director de l'equip, incloent dades personals i de contacte.
  • currículum vitae resumit del candidat, o dels membres de l'equip, en aquest cas amb especial rellevància del director, ressaltant les seves principals contribucions originals i valorant aquestes en relació amb l'establert a la convocatòria, segons correspongui (quatre pàgines com a màxim).
  • currículum vitae extens dels candidats.

Les sol·licituds i propostes s'han de remetre, preferiblement via correu electrònic, a indicant a “Assumpte”: ‘Premio Betancourt" o "Premio López de Peñalver". Si es per via postal, es gravarà la informació en un suport informàtic i s'ha de lliurar en sobre tancat a:

Real Academia de Ingeniería
Premios Betauncourt/López de Peñalver (segons el premi al que es vulgui optar)
C/ Don Pedro, 10
28005 MADRID

 

El termini per a la recepció de sol·licituds i propostes es tancarà el dia 31 de maig de 2019.

Selecció i dotació

Les candidatures seran avaluades per la Comissió de Premis de la Real Acadèmia d'Enginyeria, configurada per aquest efecte. Aquesta Comissió remetrà a la Junta de Govern de la Reial Acadèmia d'Enginyeria una recomanació argumentada de concessió de cada Premi. Finalment, la Junta de Govern presentarà la recomanació al Ple de la Real Acadèmia d'Enginyeria per a la seva ratificació.

La dotació de cada un dels premis és de 6.000 € i la seva concessió s'acredita amb un diploma i una placa. Es farà entrega dels Premis en Solemne Acte Públic de la Reial Acadèmia d'Enginyeria.

Els premiats adquireixen el compromís de dictar a la Seu de la Real Acadèmia d'Enginyeria, en el termini d'un any des de l'acte de lliurament, una conferència sobre un o diversos aspectes destacats de la seva tasca investigadora; reservant-se la Real Acadèmia d'Enginyeria el dret a editar aquesta conferència.

El jurat podrà atorgar fins a vuit medalles a aquells concursants que no havent aconseguit el premi mereixin un especial reconeixement per les seves contribucions a l'enginyeria.


Més informació

Real Academia de Ingeniería

C/ Don Pedro, 10
28005 Madrid
Tel.: 91 528 20 01 – Fax: 91 364 55 48