Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per a extendre l'estada

 

 

Consideracions Generals

Caldrà demanar una extensió de l'estada quan entre les dates previstes inicialment i les que es preveu que seran al final hi ha una diferència de 30 o més dies, per exemple:

   • l'estada ha començat 30 dies abans
   • l'estada acabarà 30 dies més tard
   • l'estada ha començat un dies/setmanes abans i finalitzarà uns dies/setmanes més tard i la suma de la diferència és igual o superior a 30

L'extensió ha de tenir una motivació acadèmica i sempre ha d'anar acompanyada de la modificació de l'acord acadèmic (learning agreement).

Per a les estades de mobilitat Erasmus+: Si l'ampliació implica que la durada de l'estada és superior a un quadrimestre, caldrà que l'estudiant es matriculi dels crèdits requerits tal com estableix la convocatòria.

Extensions d'estades al programa Erasmus

Procediment

L'estudiant farà la sol·licitud a través del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits). Un cop registrada la sol·licitud, haurà de lliurar-la a través de l'e-secretaria.

Un cop rebuda pel Servei de Gestió Acadèmica (SGA), si la sol·licitud és correcta, validarà dos qüestions:

1. Que amb l'extensió sol·licitada no es superen els 360 dies d'estada Eramus permesa per a cada cicle d'estudis (grau/màster/doctorat).

2. Que si l'estada s'allarga més d'un quadrimestre, l'estudiant pot matricular els crèdits exigits a la convocatòria.

Si és així, habilitarà a l'expedient de l'e-secretaria, la possibilitat per afegir la modificació del learning agreement i avisarà l'estudiant que l'ha d'adjuntar. En cas que sigui incorrecta, el SGA denegarà la sol·licitud indicant-ne els motius.

Un cop lliurada la modificació del learning agreement, el centre revisarà aquest document i la sol·licitud. Si està d'acord amb l'extensió, validarà la modificació del learning agreement i el SGA concedirà la sol·licitud. Si no està d'acord, la rebutjarà, indicant-ne els motius, i el SGA denegarà la sol·licitud.

La sol·licitud ha d'arribar, com a màxim, un mes abans de la finalització de l'estada. Les peticions posteriors a aquesta data no podran ser autoritzades.

 

Documentació 

 

 • Modificació learning agreement. ERASMUS ESTUDIS (english version) word_iconpdf Icon
 • Modificació training agreement. ERASMUS PRÀCTIQUES (english version) word_icon pdf Icon

 

 

 

Extensions d'estades a la resta de programes de mobilitat

Procediment

L'estudiant farà la sol·licitud a través del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits). Un cop registrada la sol·licitud, haurà de lliurar-la a través de l'e-secretaria.

Un cop rebuda pel Servei de Gestió Acadèmica (SGA), si la sol·licitud és correcta, habilitarà a l'expedient de l'e-secretaria, la possibilitat per afegir la modificació del learning agreement i avisarà l'estudiant que l'ha d'adjuntar. En cas que sigui incorrecta, el SGA denegarà la sol·licitud indicant-ne els motius.

Un cop lliurada la modificació del learning agreement, el centre revisarà aquest document i la sol·licitud. Si està d'acord amb l'extensió, validarà la modificació del learning agreement i el SGA concedirà la sol·licitud. Si no està d'acord, la rebutjarà, indicant-ne els motius, i el SGA denegarà la sol·licitud.

La sol·licitud ha d'arribar, com a màxim, un mes abans de la finalització de l'estada. Les peticions posteriors a aquesta data no podran ser autoritzades.

Documentació

 • Modificació learning agreement

English - word_icon pdf Icon

Castellano - word_icon pdf Icon

 • Modificació training agreement (english version)

English - word_icon pdf Icon

Castellano - word_icon pdf Icon

 

 

 

 

Si ten cap dubte contacta amb nosaltres:               Demana SGA