Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment per a extendre l'estada

Caldrà demanar una extensió de l'estada quan entre les dates previstes inicialment i les que es preveu que seran al final hi ha una diferència de 30 o més dies, per exemple:

      • l'estada ha començat 30 dies abans
      • l'estada acabarà 30 dies més tard
      • l'estada ha començat un dies/setmanes abans i finalitzarà uns dies/setmanes més tard i la suma de la diferència és igual o superior a 30

L'extensió ha de tenir una motivació acadèmica i sempre ha d'anar acompanyada de la modificació de l'acord acadèmic (learning agreement).

Per a les estades de mobilitat Erasmus+: Si l'ampliació implica que la durada de l'estada és superior a un quadrimestre, caldrà que l'estudiant es matriculi dels crèdits requerits tal com estableix la convocatòria.

Sol·licitud

L'estudiant enviarà la sol·licitud al Servei de Gestió Acadèmica a través de la Seu Electrònica de la UPC, adjuntant un pdf amb la modificació de l'acord acadèmic.

La sol·licitud ha d'arribar, com a màxim, un mes abans de la finalització de l'estada. Les peticions posteriors a aquesta data no podran ser autoritzades.

Un cop consultat el centre, la resolució de la sol·licitud es comunicarà a l'estudiant.

 

Documentació per a mobilitats Erasmus+

 

Sol·licitud extensió

word_icon pdf Icon

Català/English

Erasmus Estudis

Modificació learning agreement

word_iconpdf Icon

English

Erasmus pràctiques/pràctiques doctorands

Modificació training agreement

word_icon pdf Icon

English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació per a mobilitats No Erasmus+

 

Sol·licitud autorització extensió

word_icon pdf Icon

Català/Español

word_icon pdf Icon

Català/English

Modificació Learning agreement

word_icon pdf Icon

Español

word_icon pdf Icon

English

Modificació Training agreement

word_icon pdf Icon

Español

word_icon pdf Icon

English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ten cap dubte contacta amb nosaltres:               Demana SGA