Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolució

Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de sol·licituds. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior i es publicarà  en una simple relació de NIF/NIE i resultat.

Si es produeixen un gran volum de sol·licituds i no és possible resoldre dins d’aquest termini, la Unitat d’Ajuts a l’Estudi del Servei de Gestió Acadèmica informarà, via mail, d’aquesta circumstància i de quina data estimada de resolució es preveu. Les sol·licituds presentades durant els mesos de juliol i agost seran resoltes a finals del mes de setembre.

Totes les comunicacions es faran mitjançant l’e-mail que consta a l’e-secretaria. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada.

Contra aquesta resolució parcial, les persones sol·licitants podran presentar al·legacions en el termini màxim de 10 dies naturals comptats a partir de la publicació de la resolució. Les al·legacions es faran arribar via tiquet mitjançant l'aplicació Demana SGA.

Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució parcial o en la definitiva, si s’escau.

Un cop finalitzada la convocatòria es publicarà una resolució final on es relacionarà el llistat de persones beneficiàries.