Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiàries dels ajuts es comprometen a:

1. Signar el conveni financer Erasmus+.

2. Lliurar a la secretaria del centre on s’està matriculat l’original de l’ordre SEPA, signada pel titular del compte bancari. Aquest document està disponible a l’apartat de “comptes bancaris” de l’e-secretaria.

3. Fer arribar a l’Oficina de Relacions Internacionals que li correspongui:

en iniciar l'estada:

   • Un certificat d’incorporació (format word word_icon o format pdf pdf Icon) expedit per la institució receptora on constin les dates previstes d’inici i, si escau, final de l’estada. Aquest certificat es pot enviar escanejat per correu electrònic.


en finalitzar l'estada:

   • Un certificat d'estada (format word word_icon o format pdf pdf Icon) expedit per la institució receptora amb indicació de les dates d’inici i final de l’estada. El certificat d’estada ha de ser original.
   • Les targetes d’embarcament de l’avió, tant del viatge d’anada com del de tornada.
   • A més, el centre on la persona beneficiaria està matriculada podrà requerir més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits.

4. Emplenar l’informe final (enquesta) que li farà arribar la Unió Europea per correu electrònic des de l’adreça replies-will-be-discarded@ec.europa.eu. Aquest informe es farà online i és obligatori per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen beca o no.

5. Respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

6. Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial  o d’escurçament del període de l’estada sense existir causa de força major. També s’hauran de retornar els imports percebuts indegudament en els casos en que s’hagi produït un error de càlcul.

La no devolució d’aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.