Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud d'estades. Requisits

Mobilitat de professorat

Els professors hauran de tenir vinculació funcionarial o contractual amb la universitat espanyola en la que s'imparteix el programa de màster. Aquest requisit s'haurà de complir en el moment de presentar la sol·licitud i mantenir-se mentre el conveni estigui en vigor.

Mobilitat d'estudiantat

1. Per sol·licitar aquestes ajudes és requisit imprescindible no ser beneficiari d'altres subvencions o beques declarades incompatibles, ni haver estat beneficiari de subvencions d'aquest programa o similar en convocatòries anteriors.

2. Ser de nacionalitat espanyola, ciutadà d'un país de la Unió Europea amb targeta d'identificació d'estranger (TIE) o tenir residència permanent a Espanya per a la resta de nacionalitats (NIE). Les autoritzacions hauran d'estar expedides amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria.

3. Tenir l'acreditació oficial de francès al nivell B2: Els tests de francès reconeguts són el TCF i el DELF-DALF.

4. Estar matriculat en el curs 2016-2017 en algun dels programes de màster conjunts seleccionats per la Comissió Mixta, en un mínim de 30 crèdits.

5. La nota de l'expedient que els donat accés al màster ha de ser, com a mínim de  6,70 punts per a les titulacions d'Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències Experimentals i Ciències de la Salut i de 6,20 si són de la branca d'Arquitectura i Enginyeria.