Vés al contingut (premeu Retorn)

Carta de serveis

Tasques de suport per als Òrgans de Govern

 • Elaborar informes tècnics.
 • Afavorir i facilitar la pressa de decisions.
 • Assessorar i generar propostes.
 • Donar suport tècnic a la revisió i/o elaboració de les normes que regulen l’activitat acadèmica dels estudiants de la UPC

Tasques de suport per als Centres i Departaments

El suport als centres va dirigit a definir criteris d’aplicació, circuits i regles de gestió de les normatives, així com la revisió i implantació de plans d’estudi i la elaboració i coordinació de l’oferta de lliure elecció.

Accés
 • Amb coordinació amb l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
 • Gestió de l’accés per a més grans de 25 anys.
 • Accés a segon cicle.
 • Suport als centres en els accessos per trasllat d’expedient.
 • Control de “No aptes”.
 • Coordinació de centres docents, Prisma i altres serveis i unitats de la universitat
Convalidacions
 • Recepció i estudi de l’adequació dels quadres automàtics de convalidació a la normativa.
 • Recepció i revisió de les sol·licituds no emparades pels quadres automàtics així com dels informes del centre.
 • Elaboració de les actes de convalidació.
Matrícula
 • Informació i assessorament als centres docents sobre les novetats que afecten al desenvolupament de la gestió acadèmica dels expedients dels seus estudiants
Gestió económica de la matrícula
 • Control de pagaments.
 • Gestió de devolucions.
 • Liquidació econòmica de la matrícula amb centres adscrits i organismes externs.
 • Suspensió temporal de drets dels estudiants
Beques i ajuts a l'estudi
 • Revisió de sol·licituds.
 • Elaboració de fitxers per al Mec i la Agaur.
 • Recepció de resultats i tractament de la informació.
 • Comunicació als estudiants i als centres del resultat.
 • Gestió d’al·legacions i de recursos de reposició

Expedició de títols propis i oficials
 • Recepció i control d’expedients.
 • Tractament de fitxers de títols oficials per al Mec.
 • Tractament de fitxers de títols oficials i propis per a la seva impressió.
 • Recepció de títols i control de qualitat.
 • Lliurament dels títols als centres i departaments de la Universitat.
 • Expedició del Suplement Europeu al Títol.

Servei per als estudiants/estudiantes

 • Expedició de certificats de les Proves d'Accés a la Universitat.
 • Atenció personalitzada i gestió de sol·licituds sobre permanència, beques, devolucions de preus públics i informació sobre la gestió dels Convenis de Cooperació Educativa