Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudiantat / Informació general / Matrícula de les pràctiques

Matrícula de les pràctiques

 

Avís: No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars.

L’estudiantat haurà de prendre la decisió quant a modalitat en el moment de sol·licitar les pràctiques i abans de formalitzar el conveni ja que, un cop signat, no és possible fer modificacions en aquest sentit.

 

Existeixen diverses modalitats de pràctiques externes que impliquen una regulació i gestió diferent segons el cas. Les pràctiques externes poden tenir un caràcter curricular o extracurricular i desenvolupar-se amb  una entitat col·laboradora nacional o internacional. També implica un tret diferencial si es tracta d’unes  pràctiques realitzades en el marc d’uns estudis de grau, de màster o de doctorat.

 

Pràctiques curriculars:

  • Estan configurades com activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis.
  • No són aplicables als estudis de doctorat.
  • Tenen la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat, per la qual cosa tenen associada una guia docent i, els crèdits associats a la dedicació global, s'hauran de matricular abans de l'inici de les pràctiques.
  • La tipologia d'assignatures pot ser obligatòria o optativa.
  • La seva avaluació computarà per a la nota mitjana i se'ls aplicaran les mateixes normatives que per a l'avaluació d'una assignatura, tant pel que fa als drets i deures de l'estudiantat, als documents d'avaluació a emetre i els mecanismes de reclamació.

Pràctiques extracurriculars: 

  • Per a la seva realització haurà d'existir una matrícula vigent.
  • Tenen els mateixos fins formatius que les pràctiques curriculars però no formen part del pla d’estudis ni de l'expedient acadèmic.
  • Un cop avaluades favorablement, s'incoporen al Suplement Europeu al Títol o al Document d'Activitats del Doctorat.

Pràctiques vinculades a TFE

  • S'haurà de matricular el TFE abans de l'inici de les pràctiques o estar gaudint d'una ampliació de termini regulada en la Normativa Acadèmica General de Grau i Màster - NAGRAMA.