Comparteix:

Projectes

 

PROJECTES COMPETITIUS NACIONALS

 

  TÍTOL: "ECOBLENDS" DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA TÉCNICAS DE FABRICACIÓN AVANZADAS.

Referència: PID2019-106518RB-I00
Termini d'execució: 01/06/2020 al 31/05/2024

Investigadors responsables del projecte: Prof. M. Ll. Maspoch , Dr. O. Santana, Dr. T. Abt                                    

Objectius: Afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els quals es troben la formulació de nous materials i multimaterials, l'optimització de la tecnologia per obtenir peces funcionals, acabats i post-processos, augment de la productivitat, etc.      

 

  TÍTOL: TOWARDS CIRCULAR ECONOMY OF RUBBERS (CECOR).
Referència: TECSPR18-1-0012
Termini d'execució: 01/11/2019 al 28/02/2022                                    

Investigadors responsables del projecte : Prof. M. Ll. Maspoch i Nicolas Candau                                                            

ObjectiusDesenvolupar una economia circular del cautxú en la indústria de l'automòbil.               

 

 

  TÍTOL: BASE 3D (PROJECTE 2: FUSED 3D) PER LA INVESTIGACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES D'IMPRESSIÓ 3D.
Referència: Tecnologies Emergents 001-P-001646
Termini d'execució: 06/03/2020                                   

Investigadors responsables del projecte : Prof. M. Ll. Maspoch , Dr. O. Santana, Dr. M. Sánchez-Soto i Dr. T. Abt  

Objectius:   Afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els quals es troben la formulació de nous materials i multimaterials, l' optimització de la tecnologia per a l' obtenció de peces funcionals, els acabats i postprocessats, l' increment de la productivitat, etc.    

    

 

PROJECTES COMPETITIUS INTERNACIONALS

 

 TÍTOL: FLOIM-FLEXIBLE OPTICAL INJECTION MOULDING OF OPTOELECTRONIC DEVICES.  

Referència: H2020-NMBP-FOF-2018
Termini d'execució: 01/09/2018 al 28/02/2022                                                                                                     

Investigadors responsables del projecte:   Prof. M. Ll. Maspoch, Dr. O. Santana i Dr. N. León.                               

Objectius: Desenvolupar cadenes de procés noves, flexibles i innovadores per manejar dissenys complexos que incloguin funcionalitats optoelectròniques, a través del desenvolupament d'una tecnologia d'incrustació funcional integrada basada en l'emmotllament per injecció termoplàstica (IM).                                                              

 

  TÍTOL: REVALPET'UP: UPGRADING OF OPAQUE PET INTO INNOVATIVE MATERIALS. INTERREG-POCTEFA-FONDOS FEDER.
Referència: EFA 329/19
Termini d'execució: 01/01/2020 al 31/05/2022

Investigadors responsables del projecte:   Prof. M. Ll. Maspoch, Dr. Orlando Santana Pérez, Dr. M. Sánchez-Soto i Dr. N. León.

Objectius: Dinamitzar la innovació al voltant dels materials reciclats a base de PET opac, per tal de contribuir a la preservació del medi ambient i el manteniment de la competitivitat del sector del reciclatge.   Dinamitzar la innovació al voltant dels materials reciclats a base de PET opac, per tal de contribuir a la preservació del medi ambient i el manteniment de la competitivitat del sector del reciclatge.