Qui pot participar

Pots presentar propostes si t'has matriculat a la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech el curs 2023/2024 en estudis de grau, màster o doctorat en: