Comparteix:

Requeriments bàsics

 • La temàtica d'aquesta edició és lliure.

 • Cal que les idees presentades siguin originals i inèdites.

 • El símbol (cercle gran amb els nou cercles petits i les sigles UPC) no es pot distorsionar ni modificar si s'utilitza com a element gràfic en la proposta de disseny de la carpeta.

 • La UPC podrà fer els ajustaments en el disseny guanyador que consideri necessaris perquè s'ajusti de manera adequada a la imatge corporativa i la línia gràfica institucional.

 • En cas que el disseny guanyador no incorpori la marca UPC institucional (símbol amb el descriptor), la UPC la col·locarà en cada cara de la carpeta, a una mida de 9 cm d'amplada.

 • Les imatges utilitzades en la proposta presentada han de ser lliures de drets o amb permís d'ús comercial. En presentar les propostes, les persones que participen en el concurs es comprometen en aquest punt i n'assumeixen la responsabilitat.

 • Cada proposta s'ha de presentar en un arxiu informàtic en format TIFF (IMPRESCINDIBLE amb capes) o PSD de 300 ppp d'origen i de resolució òptima i mida real 54x35 cm, més 2 cm de sang a tot el voltant del document (part inferior, part superior, esquerra i dreta), com pots veure en clicar al menú de la Plantilla 2024-2025. Cal tenir una cura especial que a l'original presentat no hi hagi imperfeccions d' execució com ara pixelats. Els diferents components que integrin la proposta (grafisme, marca UPC, sigles, textos, etc.) han d'anar obligatòriament separats per capes.

 • Les propostes es poden presentar individualment o en equip. Cada persona o equip pot presentar-ne un màxim de tres de diferents. Les que es presentin no poden ser el mateix disseny amb variants cromàtiques i/o petites modificacions.

 • Una persona que forma part d'un equip no pot presentar-se individualment o amb un altre equip.

 • La UPC rebutjarà les propostes que vulnerin drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, tant si és en la imatge com en el disseny, llevat que es disposi de l'autorització de l'autor o autora, que caldrà presentar.
 • La UPC es reserva el dret en exclusiva del disseny guanyador, que no pot ser destinat a cap altre ús per part dels autors o autores. El disseny guanyador podrà ser utilitzat en altres productes.

 • La propietat intel·lectual de les propostes finalistes i de la proposta guanyadora és dels autors o autores i la UPC en farà constar el nom i els cognoms en qualsevol difusió que se'n faci.

 • La participació en el Concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

 • Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Servei de Comunicació a l'adreça concurs.carpeta@upc.edu

 • Registre i enviament de propostes