Comparteix:

Jurat i criteris

Jurat

La selecció de les propostes finalistes del 21è Concurs de la Carpeta UPC les realitzarà un jurat tècnic i institucional format pels membres de la comunitat UPC següents:

- La vicerectora de Docència i Estudiantat.
- El vicerector de Política Universitària.
- El cap del Gabinet del Rector.
- La cap del Servei de Comunicació.
- El cap de l'Oficina de Disseny i Imatge Corporativa del Servei de Comunicació.
- Un membre del Consell de l'Estudiantat de la UPC.
- La guanyadora del 20è Concurs de la Carpeta UPC.
- Dos tècnics de l'Oficina de Disseny i Imatge Corporativa del Servei de Comunicació, un dels quals actuarà també com a secretari.


Criteris d'avaluació

Per escollir la proposta guanyadora, el jurat ha seleccionat un màxim de 4 propostes finalistes a partir dels criteris següents:

  • Originalitat del disseny.
  • Qualitat del disseny gràfic aplicat al producte CARPETA.
  • Capacitat de projectar la imatge i la marca de la UPC.

Les propostes seleccionades participaran en la votació popular oberta a tota la comunitat universitària de la UPC. La proposta amb més vots serà la guanyadora. Els col·lectius UPC que poden votar són els següents:

. L'estudiantat matriculat en els estudis de grau, màster i doctorat de centres propis i del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) el curs 2023 / 2024.

. El personal docent i investigador.

. El personal d’administració i serveis.

. El personal de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC).

. El personal d’UPCnet.