Comparteix:

Activitats

Tenim una amplia oferta d'activitats esportives, amb un esperit participatiu i d'aprenentatge; activitats saludables que contribueixen a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones, i un programa lúdic-esportiu per a tot el col·lectiu PDI-PTGAS. Moltes de les activitats esportives i de salut estan reconegudes amb crèdits ECTS.

  

PDI-PTGAS

Per la participació en els diferents programes i activitats esportives organitzats o coordinats pel Servei d'Esports de la UPC hi ha la possibilitat de reconèixer crèdits ECTS de caràcter optatiu.