Crèdits per activitats esportives

Crèdits per activitats esportives

Segons s'estableix a la vigent normativa dels estudis de Grau a la UPC, hi ha la possibilitat de reconèixer fins a un màxim de 6 ECTS de caràcter optatiu, per la participació en els diferents programes i activitats esportives organitzats o coordinats pel Servei d'Esports de la UPC.

Aquí podeu consultar aquests programes i els enllaços on trobareu tota la informació relacionada. Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a les nostres oficines del campus Nord o escriure al correu electrònic: info.esports@upc.edu

     

Competició Esportiva Universitària
 Fase/s de la Competició  Hores/durada  Aprofitament Crèdits ECTS
Lligues Universitàries  de 12 a 25 h

 80-90% d'assistència mínima 
 (pot variar en funció de l'esport)

 Absència de sancions

  1
Competició Intercampus  de 15 a 40 h   0,5 - 1,5
Competició fase Intracampus / Lligues Universitàries
i/o Intercampus i/o Campionat de Catalunya
 de 25 a 40 h   1 - 1,5
Competició fase Intracampus / Lligues Universitàries
i/o Intercampus i/o Campionat de Catalunya i/o Campionat d'Espanya
 de 50 a 65 h  Participació obligatòria/ Absència de sancions   2 - 2,5
Competició fase Campionat de Catalunya i/o Campionat d'Espanya  de 15 a 75 h   0,5 - 3
 A partir d'aquests criteris, el reconeixement de crèdits per competició esportiva es valora al final de cada   Quatrimestre,  segons el tipus d'esports, la durada total i   les fases en què s'hagi participat.
 Aquestes activitats es poden reconèixer amb un màxim de 6 ECTS al llarg del Grau.
Esport Federat Universitari i Esportistes Alt Nivell

  Esport Federat Universitari

Programa / Activitat

Hores/durada Aprofitament Crèdits ECTS
Secció esportiva UPC: Rem activitat aturada temporalment

80% d'assistència + informe tècnic
de rendiment i representació UPC

1 - 3 per curs
Secció esportiva UPC: Orientació 300 h 3 per curs
Secció esportiva UPC: Esgrima 300 h 3 per curs
  Esportistes d'alt nivell 
Programa Hores/durada Aprofitament Crèdits ECTS
Programa d'esportistes
d'alt nivell UPC
Cal inscripció prèvia al Programa Dos informes anuals
del professor- Tutor associat
3 per curs
Promoció i Formació Esportiva, Activitat Física i Salut
Programa Hores / durada Aprofitament Crèdits ECTS
Promoció esportiva i activitat física

 

 

de 8 a 45 h

Assistència i aprofitament de les sessions segons els criteris establerts.

 

0,5 - 2 ECTS per Quatrimestre.

4 ECTS màxim per curs acadèmic.

6 ECTS màxim al llarg del Grau.

 

Formació tècnica esportiva amb titulació
Educació per a la salut