Codi d'identificació i signatura [CIS]

Per signar a les aplicacions corporatives de la Universitat, és necessari informar les credencials UPC i completar l’evidència de voluntat de signatura amb un segon factor d’identificació que anomenem CIS (Codi d’identificació i signatura).

Si formeu part del col·lectiu estudiantat de nou accés, podeu acreditar la vostra Identitat adreçant-vos a qualsevol dels llocs indicats en el document PDF enllaçat al botó següent.

On acreditar la vostra identitat

 La resta de col·lectius, podeu contactar amb identitat.digital@upc.edu o per telèfon: 93 401 62 11.