Sistema d'Autenticació SCAiS

En que consisteix el Sistema d'Autenticació SCAiS?

Actualment el sistema d'identificació estandard de la UPC, utilitza l'usuari i contrasenya ("alguna cosa que l'usuari sap"). Aquest sistema afegeix un valor addicional de seguretat basat, a més, en l'ús d'alguns dígits de la numeració del Carnet ("alguna cosa que l'usuari té"). Permetrà signar documentació un cop la persona estigui validada en el sistema, amb usuari i contrasenya i autenticada,  indicant una part de la numeració de la targeta UPC. Aquest codi està enregistrat com una dada més a la gestió de la Identitat de la UPC i també està estampat a la targeta, de forma que només l'usuari que té el carnet el coneix. Paralelament i de forma automàtica s'estamparà un segell d'òrgan de la UPC.