Comparteix:

Sistema d'autenticació SCAiS

En què consisteix el sistema d'autenticació SCAiS?

Actualment el sistema d'identificació estàndard de la UPC es basa en un nom d'usuari i contrasenya associada. Aquest sistema afegeix un valor addicional de seguretat amb l'ús d'uns dígits del codi d'identificació i signatura (CIS). Permet signar documentació, quan la persona està validada al sistema amb un usuari i contrasenya autenticats,  indicant una part de la numeració del codi CIS. Aquest codi està registrat com una dada més a la gestió de la Identitat de la UPC; l'usuari el pot sol·licitar des de MyId i el rep al correu electrònic personal. Paral·lelament i de manera automàtica s'estampa un segell d'òrgan de la UPC.