Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Centres i titulacions

Centres i titulacions

Informació que pots trobar en aquest apartat:

 

Quadres de comandament d'indicadors en format business intelligence

 • Indicadors de centres i titulacions de grau i màster
 • Indicadors per al seguiment i l'acreditació de grau i màster (taxa demanda en primera opció/places ofertes; satisfacció de l'estudiantat, del professorat i de les persones graduades; taxa d'abandonament; taxa de rendiment; taxa de graduació;...)
 • Indicadors de l'Escola de Doctorat (nombre d'estudiantat de nou ingrés, nombre total de persones matriculades; nombre de tesis llegides i durada del programa; taxa d'abandonament;...)
 • Indicadors dels programes de doctorat (nombre d'estudiants nous i total; titulació de procedència; nombre de tesis llegides i durada del programa; producció científica; ....)

Enllaços relacionats

 • Portal de qualitat, d'indicadors i d'enquestes
 • Portal de dades del sistema universitari català


Quadres de comandament d'indicadors en format business intelligence El terme Business Intelligence (BI) fa referència a l'ús d'estratègies i eines que serveixen per transformar informació en coneixement, amb l'objectiu de millorar el procés de presa de decisions

Indicadors de centres i titulacions de grau i màster

 • Oferta i demanda
 • Matrícula
 • Persones titulades
 • Rendiment acadèmic
 • Hores de docència impartida (HIDA)
 • Mobilitat estudiants
 • PDI en 1a assignació
 • ...

Indicadors per al seguiment i l'acreditació de grau i màster

Recull d'indicadors requerits per AQU Catalunya als centres docents en els processos de seguiment de centre i acreditació de les titulacions de grau i màster.

Els estàndards d'avaluació d'aquests processos,  es corresponen amb les dimensions que tracten sobre la qualitat del programa formatiu, la informació pública, el professorat, els sistemes de suport a l'aprenentatge i la qualitat dels resultats del programa formatiu. 

Indicadors de l'Escola de Doctorat

 • Estudiants de nou ingrés, nombre total matrícules
 • Tesis llegides i durada del programa
 • Taxa d'abandonament
 • Resultats científics
 • Titulacions de procedència geogràfica i nacionalitat
 • Dades de procedència geogràfica i nacionalitat
 • Enquestes de satisfacció
 • ...

Indicadors dels programes de doctorat

 • Estudiantat nou i total
 • Titulació de procedència
 • Tesis llegides i durada del programa
 • Producció científica
 • Satisfacció de l'estudiantat
 • Satisfacció de directors i directores de tesis 
 • Inserció laboral 
 • ...

 


Es pot consultar tota la informació respecte dels darrers cursos acadèmics per titulacions, àmbits i gènere, entre altres variables


Enllaços relacionats