La UPC avui

 • 141grups de recerca

 • 906nous convenis i projectes de recerca

 • 80,9 Mingresos per R+D+I (2022)

 • 2381articles en revistes científiques

 • 15centres de recerca TECNIO

 • 123distincions cientificotècniques

 • 2834empreses i entitats amb conveni de col·laboració

 • 13patents el darrer any

 • 13empreses creades (spin-off i start-up)

 • 41empreses de base tecnològica participades

 • 15xarxes internacionals amb participació UPC

 • 348 Mpressupost 2023

Novetats

Informació actualitzada recentment: