Comparteix:

Bases del 25è Premi UPC

25è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia

Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el patrocini de RESA - Residencias Universitarias i la col·laboració d'IThinkUPC, l'Exploratori dels Recursos de la Natura, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona(ETSAB), l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, l'Institut  Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC, convoca el 25è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia. El Premi té com a objectiu potenciar l'interès de l'alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior per les àrees d'expertesa i coneixement de la UPC i premiar la incorporació les dimensió sostenibilista que es realitza en aquest àmbit des de les aules de secundària. El Premi vol així fomentar el valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels projectes de recerca elaborats per l'alumnat de secundària, atesa la sostenibilització curricular present a totes les titulacions que imparteix la UPC.

La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria vol compartir aquests valors i fomentar l'interès de l'alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l'edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l'eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l'aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia.

Participants

Aquesta convocatòria s'adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs acadèmic 2024-2025. Els treballs que es presentin han de tractar sobre temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l'arquitectura, l'enginyeria, les ciències o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials, en la seva concepció i desenvolupament.

Premis

Premi al millor treball de batxillerat en els àmbits de l'Arquitectura, l'Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia
Està dotat amb una tauleta i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant el curs acadèmic 2024-2025 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s'hi hagi obtingut una plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.
La tutoria del treball es premia amb una targeta regal per valor de 100€ en un establiment per a l'adquisició de productes culturals i/o tecnològics i amb la inscripció gratuïta en un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de batxillerat en la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga. Aquest premi inclou: desplaçament a Berga amb autobús, visita als estands, exposicions i conferències organitzats durant la Fira, i recorregut naturalístic a la serra de Queralt.

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior
Està dotat amb una tauleta i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l'any acadèmic 2024-2025 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hi hagi obtingut una plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.
La tutoria del treball es premia amb una targeta regal per valor de 100€ en un establiment per a l’adquisició de productes culturals i/o tecnològics 
 i amb la inscripció gratuïta en un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de CFGS en la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga. Aquest premi inclou: desplaçament a Berga amb autobús, visita als estands, exposicions i conferències organitzats durant la Fira, i recorregut naturalístic a la serra de Queralt.

Premi al treball finalista
Està dotat amb una tauleta i un lot de productes d'UPC Shop.
La tutoria del treball rebrà un lot de productes d'UPC Shop i el centre d'ensenyament rebrà un diploma acreditatiu.

La concessió de tots aquests premis està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a centres propis de la UPC el curs acadèmic 2024-2025.

Els premis s'atorguen als treballs, no als autors o autores.

Jurat

La selecció dels millors treballs la realitza un jurat format pels membres següents:

 • La vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, que actuarà com a presidenta.
 • Una persona en representació de RESA Residencias Universitarias.
 • Una persona en representació d'IThinkUPC.
 • Una persona en representació de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
 • Una persona en representació de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.
 • Una persona en representació de l'Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la UPC.
 • Una persona en representació del professorat de batxillerat.
 • Una persona en representació del professorat de CFGS.
 • Un alumne o alumna que hagi guanyat l'edició anterior del Premi.
 • Una persona en representació del Servei de Comunicació de la UPC, que actuarà com a secretària.


El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de juliol de 2024. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir accèssits.

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d'acord amb els criteris següents:

 • L'adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 • L'originalitat.
 • La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 • La dificultat de realització del projecte.
 • El caràcter interdisciplinari del projecte.
 • La presentació.
 • La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tenen en compte:
 • La consideració i avaluació de l'impacte social, la dimensió ètica i l'impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 • La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 • La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audiovisual.
Els treballs s'han de presentar en català, castellà o anglès.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del projecte.

Presentació dels treballs

Els treballs que opten al 25è Premi UPC s’han de presentar en format telemàtic, omplint un formulari d’inscripció i un formulari de registre, a través de la Seu Electrònica de la UPC.

En primer lloc, has de fer la inscripció del treball amb el formulari d’inscripció corresponent. Rebràs un correu de confirmació.

- Formulari d'inscripció per a treballs de recerca de Batxillerat. Termini finalitzat.
- Formulari d'inscripció per treballs de CFGS.Termini finalitzat.

En segon lloc, has d’accedir al web de la Seu Electrònica i prémer el botó “Tramita” per iniciar el registre oficial del treball. A continuació, t’has d’identificar amb un dels sistemes d’identificació i de signatura electrònica. Si no tens cap certificat, ho pots fer de manera fàcil i ràpida a través del mòbil amb l’idCAT. Una vegada t’hagis identificat, pots penjar el treball, en format PDF, i els possibles fitxers complementaris (vídeos, presentacions, annexos, fotografies, etc.). Després d’adjuntar tota la documentació, signa electrònicament i lliura el treball.

Avís important: no s’accepten els treballs que puguis enviar directament per correu electrònic, únicament els que hagis enviat mitjançant la Seu Electrònica de la UPC.

Si tens cap dubte, ens pots escriure a l’adreça electrònica premi.upc@upc.edu

 

Termini de presentació

Els treballs procedents d'alumnat de batxillerat s'han de lliurar com a màxim el 12 d'abril de 2024 a les 10 h i els treballs procedents d'alumnat de cicles formatius de grau superior s'han de lliurar com a màxim el 17 de maig de 2024 a les 10 h. Un cop finalitzin aquests terminis no s'acceptarà cap treball.

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Així mateix, autoritzen la Universitat Politècnica de Catalunya a cedir les dades personals a RESA. Residencias Universitarias i l'Exploratori dels Recursos de la Natura per a la comunicació i gestió dels premis atorgats per aquestes entitats, i per a la comunicació pública d'aquests en les seves plataformes de comunicació.


La participació en aquest premi comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació de la UPC.