Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases del 19è Premi

19è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia

Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb el patrocini de RESA - Residencias Universitarias i la col·laboració d'UPCnet, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, l'Institut de Sostenibilitat de la UPC, l'Exploratori dels Recursos de la Natura, Ciencia en Acción, l'Obra Social "la Caixa" i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès convoca el 19è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicle formatiu de grau superior. Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia. El Premi té com a objectiu potenciar l'interès de l'alumnat de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior per les àrees d'expertesa i coneixement de la UPC i premiar la incorporació de la dimensió sostenibilista que es realitza en aquest àmbit des de les aules de secundària. El Premi vol així fomentar el valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels projectes de recerca elaborats per l'alumnat de secundària, atesa la sostenibilització curricular present a totes les titulacions que imparteix la UPC.


La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria vol compartir aquests valors i fomentar l'interès de l'alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l'edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l'eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l'aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia.

Participants

Aquesta convocatòria s'adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs 2018-2019. Els treballs que es presentin han de tractar temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l'arquitectura, l'enginyeria, les ciències o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials, en la seva concepció i desenvolupament.

Premis

Premi al millor treball de batxillerat en els àmbits de l'Arquitectura, l'Enginyeria, les Ciències i la Tecnologia.
Està dotat amb una tauleta i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l'any acadèmic 2018-2019 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s'hagi obtingut una plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.
La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i amb la inscripció gratuïta en un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de batxillerat en la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga. Aquest premi inclou: desplaçament a Berga amb autobús, visita als estands, exposicions i conferències organitzades durant la Fira, i recorregut naturalístic a la serra de Queralt.

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior.
Està dotat amb una tauleta i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l'any acadèmic 2018-2019 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut una plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent.
La tutoria del treball es premia amb un
llibre electrònic i amb la inscripció gratuïta en un curs EXPLORA de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
El centre d'ensenyament serà premiat amb la participació d'una de les seves classes o grups de CFGS en la propera edició de la Fira del Coneixement de Berga. Aquest premi inclou: desplaçament a Berga amb autobús, visita als estands, exposicions i conferències organitzades durant la Fira, i recorregut naturalístic a la serra de Queralt.

Premi al treball finalista.
Està dotat amb una tauleta i un lot de productes d'UPC Shop.
La tutoria del treball rebrà un lot de productes d'UPC Shop i el centre d'ensenyament rebrà un diploma acreditatiu.


Fundació RESA Campus oferirà una estada d'un cap de setmana (nits de divendres i dissabte) a un dels estudiants participants en el Premi amb treball acceptat. L'estada inclou l'allotjament de l'estudiant i de 2 acompanyants en una de les residències amb conveni amb la UPC ubicades a la ciutat de Barcelona, i s'haurà de realitzar durant l'estiu de 2018 (juliol o agost). L'estudiant participant serà escollit a través d'un sorteig que es realitzarà mitjançant la plataforma random.org, en presència del secretari general de la Universitat.

 

Ciencia en Acción seleccionarà un dels treballs per participar en la final del concurs internacional Ciencia en Acción i atorgarà una bossa de viatge per a una persona per ajudar a cobrir les despeses (viatge i allotjament) per assistir a la final.

La concessió d'aquests premis està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a centres propis de la UPC l'any acadèmic 2018-2019.

Els premis s'atorguen als treballs, no als autors o autores.

Tots els autors o autores dels treballs acceptats a aquesta convocatòria seran obsequiats amb una entrada gratuïta per al Planetari 3D del CosmoCaixa Barcelona.

Jurat

La selecció dels millors treballs la fa un jurat format pels membres següents:

 • El vicerector de Política Docent de la UPC, que actuarà com a president.
 • Una persona en representació de RESA Residencias universitarias.
 • Una persona en representació d'UPCnet.
 • Una persona en representació de la Càtedra UNESCO de Sosteniblitat de la UPC.
 • Una persona en representació de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC.
 • Una persona en representació de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.
 • Una persona en representació de Ciencia en Acción.
 • Una persona en representació del professorat de batxillerat.
 • Una persona en representació del professorat de CFGS.
 • Un estudiant guanyador de l'edició anterior del Premi.
 • Una persona en representació del Servei de Comunicació de la UPC, que actuarà com a secretària.


El veredicte del jurat es farà públic entre els mesos de juny i juliol de l'any 2018. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir un accèssit.

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d'acord amb els criteris següents:

 • L'adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 • L'originalitat.
 • La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 • La dificultat de realització del projecte.
 • El caràcter interdisciplinari del projecte.
 • La presentació.
 • La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tenen en compte:
 • La consideració i avaluació de l'impacte social, la dimensió ètica i l'impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 • La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 • La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audiovisual.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del projecte.

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció.

Els formularis es tanquen a les 13 h del darrer dia de presentació dels treballs.

En el formulari cal emplenar les dades corresponents a l'autoria del treball, la tutoria i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Seguidament, s'ha de lliurar en un sobre a qualsevol dels registres públics de la UPC Obre en finestra nova (consulta els horaris) la documentació següent:
 1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
 2. Un CD, DVD o memòria USB amb el treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l'autor o autors i el títol del treball. En cas que s'utilitzi una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
  No es poden enviar maquetes. Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digital en el mateix CD, DVD o USB en què s'entregui el treball.
  No s'ha d'entregar el treball imprès.
Aquesta documentació (formulari d'inscripció imprès i treball complet) també es pot enviar per correu certificat amb avís de recepció a l'adreça següent:
Premi Secundària
Servei de Comunicació
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici Til·lers, 3a planta
C. Jordi Girona, 31
08034 BarcelonaEls treballs s'han de presentar en català, castellà o anglès.

Termini de presentació

Els treballs procedents d'alumnat de batxillerat s'han de lliurar com a màxim el 18 d'abril de 2018 i els treballs procedents d'alumnat de cicles formatius de grau superior s'han de lliurar com a màxim el 25 de maig de 2018.

Després d'aquestes dates, només s'acceptaran els treballs que es rebin per correu postal amb la data del mata-segells dins el termini establert en aquestes bases.

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Així mateix, autoritzen la Universitat Politècnica de Catalunya a cedir les dades personals a RESA. Residencias Universitarias i Ciencia en Acción per a la comunicació i gestió dels premis atorgats per aquestes entitats, i per a la comunicació pública d'aquests en les seves plataformes de comunicació.

Recollida dels treballs

Es poden recollir durant els mesos de juliol i setembre de 2018 al Servei de Comunicació de la UPC (edifici Til·lers, c. Jordi Girona, 31, Barcelona). Els treballs que no s'hagin recollit durant aquest període seran destruïts.

La participació en aquest premi comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació de la UPC.