Vés al contingut (premeu Retorn)

Com hi puc participar?

El Premi s'adreça a l'alumnat de secundària d'arreu de Catalunya que vulgui iniciar els seus estudis universitaris a la UPC el proper curs 2021-2022 i que provingui de:

  • batxillerat i
  • cicles formatius de grau superior que tinguin accés als estudis que s'imparteixen a la UPC

Cal tenir en compte que els treballs que es presentin han de tractar temes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, l'enginyeria, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics o socials, en la seva concepció i desenvolupament.

Registre dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció corresponent:

  • formulari d'inscripció per a treballs de batxillerat. Termini finalitzat.  
  • formulari d'inscripció per a projectes de CFGS   Termini finalitzat

Els formularis d'inscripció estaran oberts fins a les 13:00h de l'últim dia de termini per a presentar els treballs:

  • El 23 d'abril de 2021 per als treballs procedents d'alumnat de batxillerat.
  • El 31 de maig de 2021 per als treballs procedents d'alumnat de cicles formatius de grau superior.

En el formulari s'emplenaran les dades del/s autor/s del treball, les dades del tutor i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Lliurament dels treballs

S'estableix un sistema d'enviament telemàtic dels treballs que es presentin al 22è Premi UPC.

Les persones que hagin registrat el seu treball i el vulguin lliurar caldrà que enviïn un correu electrònic a pla.promocio@upc.edu, en què hauran d'especificar les dades següents:

-nom i cognoms de l'autor o autora.
-títol del treball.
-número de registre (es troba al document que es rebrà en fer la inscripció).
-adreça electrònica de contacte.

Es faran arribar les instruccions d'accés per fer l'enviament a través de la xarxa universitària RedIris.

S'haurà de de lliurar la documentació següent:

  1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
  2. El treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l'autor o autors i el títol del treball. Si s'utilitza una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
    Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digital.

 

No s'acceptaran treballs enviats directament a través de correu electrònic.


Els treballs s'han de presentar en català, castellà o anglès.